Żagań / Kino Pałac

Opis

Tytuły filmów oraz daty i godziny seansów znajdą Państwo w pierwszym kroku poniższego formularza zgłoszeniowego. 

Bilety

Opiekun kupuje co miesiąc przed każdym pokazem bilety dla tylu uczniów, ilu będzie obecnych. 

 Uczniowie w trudnej sytuacji materialnej (2-3 os. z klasy, ale maks.10% z grupy, która uczestniczy w seansie) otrzymują darmowe bilety. Prosimy o zaznaczenie ich w formularzu zgłoszeniowym.

Opiekunowie uczestniczą w spotkaniach nieodpłatnie.

Cena biletu dla jednego ucznia na jeden pokaz – 8 zł

Formularz zgłoszeniowy

Nauczyciele zapisują swoich uczniów na wybrany cykl i od października do kwietnia raz w miesiącu przychodzą wraz z nimi do kina w swoim mieście na film.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online

Prelegenci

Mariusz Wieczerzyński – mgr filozofii, absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego (studia licencjackie filozofia w specjalności wiedza o społeczeństwie) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (studia magisterskie filozofia w specjalności komunikacja społeczna); wieloletni redaktor i animator kultury. Żaganianin, regionalista. Autor artykułów (publikował m.in. w „Kurierze Szczecińskim”) i dwóch wystaw fotograficznych. Stypendysta programu Erasmus+ na Uniwersytecie w Splicie, Chorwacja. Prowadził zajęcia filozoficzne aspekty ekonomii i rynku na Uniwersytecie Wrocławskim. Współpracował z Dolnośląską Biblioteką Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. Członek Towarzystwa Przyjaciół Żagania. Pomysłodawca i koordynator inicjatywy spacerów krajoznawczych Okrywanie Żagania. Obecnie prowadzi zajęcia z regionalistyki na żagańskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Współpracuje z Żagańskim Pałacem Kultury. Pasjonują go pogranicza, tożsamości lokalne i wyprawy górskie. Interesuje się filozofią społeczną, edukacją filozoficzno-etyczną, naukami o kulturze, ambitnym kinem, filozofią chodzenia i krajoznawstwem. Podróżując, kieruje się na Wschód, zarówno ten geograficzny, jak i wyobrażony.

Karolina Jędzierowska - pracownik do spraw kultury w Żagańskim Pałacu Kultury, mgr pedagogiki, absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego (studia licencjackie pedagogika specjalna) oraz (studnia magisterskie pedagogika opiekuńczo-wychowawcza). Obecnie słuchaczka Lubuskiej Szkoły Footografii. Pasjonatka muzyki oraz filmu.

Kontakt

Paweł Pietrzyk
068 477 64 78

Kino Pałac

ul. Szprotawska 4

68-100 Żagań