Żagań / Kino Pałac

Opis

Tytuły filmów oraz daty i godziny seansów znajdą Państwo w pierwszym kroku poniższego formularza zgłoszeniowego. 

Bilety

Seanse stacjonarnie

Opiekun kupuje co miesiąc przed każdym pokazem bilety dla tylu uczniów, ilu będzie obecnych. 

 Uczniowie w trudnej sytuacji materialnej (2-3 os. z klasy, ale maks.10% z grupy, która uczestniczy w seansie) otrzymują darmowe bilety. Prosimy o zaznaczenie ich w formularzu zgłoszeniowym.

Opiekunowie uczestniczą w spotkaniach nieodpłatnie.

Cena biletu dla jednego ucznia na jeden pokaz – 8 zł

 

Seanse online 

Po zapisaniu się na wybrany cykl, od 15 października będzie się z Państwem kontaktował lokalny koordynator w celu potwierdzenia formy płatności oraz ilości osób, dla których będzie wykupiony dostęp. Po potwierdzeniu informacji otrzymają Państwo jednocześnie link do filmu oraz płatności online. Po do dokonaniu płatności film zostanie odblokowany i będzie można go wysłać uczniom, rodzicom lub obejrzeć wspólnie w klasie. Film będzie dostępny od momentu indywidualnego zalogowania się przez 48 godzin. 

Cena biletu dla jednego ucznia na jeden pokaz – 8 zł

Formularz zgłoszeniowy

Nauczyciele zapisują swoich uczniów na wybrany cykl w kinie lub online w swoim mieście.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Prelegenci

Mariusz Wieczerzyński – mgr filozofii, absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego (studia licencjackie filozofia w specjalności wiedza o społeczeństwie) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (studia magisterskie filozofia w specjalności komunikacja społeczna); wieloletni redaktor i animator kultury. Żaganianin, regionalista. Autor artykułów (publikował m.in. w „Kurierze Szczecińskim”) i dwóch wystaw fotograficznych. Stypendysta programu Erasmus+ na Uniwersytecie w Splicie, Chorwacja. Prowadził zajęcia filozoficzne aspekty ekonomii i rynku na Uniwersytecie Wrocławskim. Współpracował z Dolnośląską Biblioteką Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. Członek Towarzystwa Przyjaciół Żagania. Pomysłodawca i koordynator inicjatywy spacerów krajoznawczych Okrywanie Żagania. Obecnie prowadzi zajęcia z regionalistyki na żagańskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Współpracuje z Żagańskim Pałacem Kultury. Pasjonują go pogranicza, tożsamości lokalne i wyprawy górskie. Interesuje się filozofią społeczną, edukacją filozoficzno-etyczną, naukami o kulturze, ambitnym kinem, filozofią chodzenia i krajoznawstwem. Podróżując, kieruje się na Wschód, zarówno ten geograficzny, jak i wyobrażony.

Karolina Jędzierowska - pracownik do spraw kultury w Żagańskim Pałacu Kultury, mgr pedagogiki, absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego (studia licencjackie pedagogika specjalna) oraz (studnia magisterskie pedagogika opiekuńczo-wychowawcza). Obecnie słuchaczka Lubuskiej Szkoły Footografii. Pasjonatka muzyki oraz filmu.

Kontakt

Paweł Pietrzyk
068 477 64 78

Kino Pałac

ul. Szprotawska 4

68-100 Żagań