Wrocław / Kino Nowe Horyzonty

Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, Wrocław

Opis

Tytuły filmów oraz daty i godziny seansów znajdą Państwo w pierwszym kroku poniższego formularza zgłoszeniowego. 

Bilety

UWAGA: Szkoły publiczne mogą wykupić bilety i karnety w ramach projektu Szkoła w Mieście

Opiekun przed pierwszym pokazem wybiera jedną formę płatności dla całej klasy. Jeśli wybierze bilety, kupuje co miesiąc przed pokazem dla tylu uczniów, ilu będzie obecnych. Jeżeli wybierze karnety, wykupuje je dla wszystkich uczniów w klasie przed pierwszym pokazem.

Karnety nie podlegają zwrotowi (również w przypadku nieobecności ucznia na pokazie). Uczniowie w trudnej sytuacji materialnej (2-3 os. z klasy, ale maks.10% z grupy, która uczestniczy w seansie) otrzymują darmowe bilety. Prosimy o zaznaczenie ich w formularzu zgłoszeniowym.

Opiekunowie uczestniczą w spotkaniach nieodpłatnie.

Cena biletu dla jednego ucznia na jeden pokaz – 12 zł
Cena karnetu dla jednego ucznia na siedem pokazów – 70 zł

Formularz zgłoszeniowy

Nauczyciele zapisują swoich uczniów na wybrany cykl i od października do kwietnia raz w miesiącu przychodzą wraz z nimi do kina w swoim mieście na film.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online

Prelegenci

Dawid Junke - doktor nauk humanistycznych, kulturoznawca, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół badań nad kulturą popularną, ze szczególnym uwzględnieniem kulturowych aspektów produkcji i recepcji seriali telewizyjnych. Członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami oraz Stowarzyszenia Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturalnej „Trickster”. Autor książki Transcendencja i sekularyzacja. Motywy religijne we współczesnych amerykańskich serialach telewizyjnych (2018).

Adam Kruk - filmoznawca, krytyk filmowy, animator kultury. Wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Akademii Filmowej i Filmoteki Szkolnej. Kurator BRAVE festiwalu, DKF Centrum i projektu edukacyjnego Polish Cinema for Beginners (Nagroda Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej 2016). Członek Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI, Koła Piśmiennictwa Filmowego SFP, Wrocławskiej Fundacji Filmowej i Stowarzyszenia Dante Alighieri. Pisał m.in. do „Dwutygodnika”, „Kina”, „Filmu”, „Ekranów”, „Kwartalnika Filmowego” i „Filmwebu”. Za działalność publicystyczną wyróżniony Nagrodą im. Krzysztofa Mętraka (2012) i nominacją do Nagrody PISF (2018).

Stanisław Abramik - absolwent Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik działu PR Stowarzyszenia Nowe Horyzonty (współtworzy strategie promocyjne m.in. MFF Nowe Horyzonty, American Film Festival i Kina Nowe Horyzonty). Pierwsze filmowe doświadczenia zdobył w Fundacji Visionica, później we Wrocławskiej Fundacji Filmowej, z którą pracował przy organizacji m.in. cyklu Polish Cinema for Beginners (projektu wyróżnionego Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej), festiwalu MIASTOmovie: wro czy Millenium Docs Against Gravity we Wrocławiu. W 2015 i 2016 roku był członkiem zespołu Programu Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro, organizowanego w ramach Europejskiej Stolicy Kultury. Przed przeprowadzką życia zawodowego do stolicy Dolnego Śląska, działał jako animator kultury w rodzinnej Świdnicy, prowadząc m.in. Dokumentalny Dyskusyjny Klub Filmowy „Okiem Młodych” czy warsztaty filmowe dla młodzieży – jako stypendysta prezydenta miasta. Prywatnie miłośnik kina w każdym wymiarze; od młodej dokumentalistyki polskiej, przez Kinga Vidora i Kena Loacha, na Quentinie Tarantino kończąc.

Małgorzata Kozubek – filmoznawczyni, pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz na Wydziale Organizacji Wydziału Sztuki Filmowej PWSFTViT w Łodzi. Prowadzi zajęcia z zakresu historii i teorii filmu, analizy i interpretacji dzieła filmowego oraz filmoterapii. Jest opiekunką naukową Akademii Kina Światowego i Akademii Polskiego Filmu we Wrocławiu. Autorka książki Filmoterapia. Teoria i praktyka (Gdańsk 2016) oraz współredaktorka monografii Polski film dokumentalny w XXI wieku (Łódź 2016) i Polska animacja w XXI wieku (Łódź 2017).

Kontakt

Justyna Oczkowska
698 166 947

Kino Nowe Horyzonty
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21
50-077 Wrocław

www