Oleśnica / Kino MOKiS

Opis

Tytuły filmów oraz daty i godziny seansów znajdą Państwo w pierwszym kroku poniższego formularza zgłoszeniowego. 

Bilety

Opiekun przed pierwszym pokazem wybiera jedną formę płatności dla całej klasy. Jeśli wybierze bilety, kupuje co miesiąc przed pokazem dla tylu uczniów, ilu będzie obecnych. Jeżeli wybierze karnety, wykupuje je dla wszystkich uczniów w klasie przed pierwszym pokazem.

Karnety nie podlegają zwrotowi (również w przypadku nieobecności ucznia na pokazie). Uczniowie w trudnej sytuacji materialnej (2-3 os. z klasy, ale maks.10% z grupy, która uczestniczy w seansie) otrzymują darmowe bilety. Prosimy o zaznaczenie ich w formularzu zgłoszeniowym.

Opiekunowie uczestniczą w spotkaniach nieodpłatnie.

Cena biletu dla jednego ucznia na jeden pokaz – 8 zł

Formularz zgłoszeniowy

Nauczyciele zapisują swoich uczniów na wybrany cykl i od października do kwietnia raz w miesiącu przychodzą wraz z nimi do kina w swoim mieście na film.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online

Prelegenci

 fot. Jerzy Wypych

Arkadiusz Wojnarowski - doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Uniwersytet Wrocławski). Założyciel (2001) i honorowy Prezes Fundacji Magellan (występującą obecnie pod nazwą Fundacja – Dolnośląska Grupa Filmowa) - zajmującej się produkcją i dystrybucją artystycznych filmów dokumentalnych, familijnych i animacji (m.in.: Droga na drugą stronę, A. Damian, 2011).  Członek Europejskiej Akademii Filmowej EFA i Stowarzyszenia Filmowców Polskich. W latach 1982 – 1991 był odtwórcą ról filmowych w serialach TV, a także filmach fabularnych i spektaklu teatru TV.                      Z wykształcenia jest polskim i niemieckim prawnikiem (Uniwersytet Europejski Viadrina Frankfurt (O), Niemcy we współpracy z UAM w Poznaniu, dyplom 1997), a także producentem filmowym (Wydział Organizacji Produkcji PWSFTviT w Łodzi, dyplom 2006) i Certyfikat ECAFIC Uniwersytetu Paris 1 Pantheon Sorbonne we współpracy z INA, 2004). Jego praca dyplomowa pt. Podstawy prawne i finansowe koprodukcji europejskiej została wydana w 2009 roku przez Wydawnictwo PWSFTviT w Łodzi. Jest także autorem opracowania pt. Od fabularyzowanego dokumentu do animacji. Kulisy powstania filmu Droga na drugą stronę Polska Animacja w XXI wieku pod redakcją Prof. Tadeusza Szczepańskiego i dr Małgorzaty Kozubek Wydawnictwo PWSFTviT w Łodzi, 2017. Z zawodu jest nauczycielem akademickim. Od 2010 roku uczy produkcji filmowej i telewizyjnej na Uniwersytecie Wrocławskim. Autor pracy doktorskiej pod tytułem Współczesny scenariusz filmowy. Rodzaje. Odmiany. Programy. Od 2012 do 2018 wykładowca przedmiotu fotografia i film na studiach podyplomowych projektowania graficznego prowadzonych na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.  Od 2013 wykładowca - instruktor m.in. narracji filmowej i storyboardingu, krótkich form filmowych, filmu reklamowego i wizerunkowego, prawa autorskiego na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym SWPS we Wrocławiu. Od 2019 Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, gdzie prowadzi wykłady z Koprodukcji filmowych i usług post-produkcyjnych dla kontrahentów zagranicznych (studia dzienne i zaoczne na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej). Obecnie nie jest związany umową o pracę z żadną uczelnią, a wykłady kontynuuje na podstawie umów zlecenia i dzieło na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie SWPS z przedmiotów produkcja filmowa (UW) i prawo autorskie (SWPS) i koprodukcje filmowe i usługi post-produkcyjne (PWSFTviT). Jest także koproducentem i dystrybutorem filmowym, świadczy usługi konsultacji i tłumaczeń prawno- filmowych. Współpracował przy produkcji lub dystrybucji następujących filmów: Droga na drugą stronę; Moja ulica; Świteź; Sekrety miłości; Niedźwiedź – władca gór; Madame Tyson; Dakarskie zapasy, Bella Mia.

Kontakt

Kornelia Choroszy
533 322 767

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki

ul. J. Kochanowskiego 4

56-400 Oleśnica

www