Krasnystaw / Kino Morskie Oko

Kino Morskie Oko, ul. Okrzei 10, Krasnystaw

Opis

Poprzedni rok szkolny upłynął pod znakiem obostrzeń pandemicznych w szkołach i na salach kinowych, choć mamy nadzieję, że rok 2022/2023 pozostanie od nich wolny, chcemy móc na bieżąco reagować na zmieniające się okoliczności. Ponieważ bezpieczeństwo naszych widzów jest dla nas najważniejsze, kontynuujemy wprowadzone w poprzedniej edycji elastyczne formy uczestnictwa w projekcie:

- możliwość realizacji projektu w wersji stacjonarnej, online lub hybrydowej,

- możliwość zmiany formy uczestnictwa ze stacjonarnego na online (w przypadku ponownego zamknięcia kin lub decyzji o nauczaniu zdalnym),

- limit osób na sali kinowej podczas seansów stacjonarnych będzie zgodny z aktualnymi wytycznymi GIS oraz potrzebami Nauczycieli,

- możliwość realizacji indywidualnych seansów stacjonarnych dla jednej lub kilku klas z tej samej szkoły (konieczny wcześniejszy kontakt z koordynatorem).

 

Na wszelkie pytania dotyczące zapisów oraz dokonania wyboru formy uczestnictwa w NHEF odpowie koordynator w Państwa miejscowości.

Tytuły filmów oraz daty i godziny seansów znajdą Państwo w pierwszym kroku poniższego formularza zgłoszeniowego, bez konieczności dokonywania zapisu.

Bilety

Seanse stacjonarne 

Przed pierwszym pokazem opiekun wybiera jedną formę płatności dla całej klasy. W opcji bilety ich zakup odbywa się co miesiąc, przed każdym pokazem dla tylu uczniów, ilu będzie obecnych. Uczniowie w trudnej sytuacji materialnej (2-3 os. z klasy, ale maks.10% z grupy, która uczestniczy w seansie) otrzymują bezpłatne bilety. Prosimy o zaznaczenie ich w formularzu zgłoszeniowym.

Opiekunowie uczestniczą w spotkaniach nieodpłatnie.

Cena biletu dla jednego ucznia na jeden pokaz – 

 

Seanse online 

Po dokonaniu zapisu na wybrany cykl skontaktuje się z Państwem lokalny koordynator, który pomoże przejść przez proces dokonania płatności internetowej oraz będzie wsparciem w pierwszym kontakcie z dostępem online do filmów. Po potwierdzeniu informacji z koordynatorem otrzymają Państwo link do płatności internetowej. Po uiszczeniu opłaty przesłany zostanie link do filmu wraz ze szczegółową instrukcją. Link można wysłać uczniom, rodzicom lub obejrzeć film wspólnie w klasie. Seans jest możliwy przez 30 dni, a od momentu indywidualnego zalogowania i aktywacji dostępu - każdy użytkownik ma własne 48 godzin na obejrzenie materiału.

Cena biletu dla jednego ucznia za dostęp do jednego filmu – 8 zł

Cena biletu dla jednego ucznia za dostęp do jednego filmu w karnecie* – 6,5 zł

* maksymalna liczba filmów w karnecie to 7, liczba filmów dostępnych online może być różna w zależności od wybranego cyklu

 

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu! Nauczyciel zapisuje swoich uczniów na wybrany cykl w kinie w swoim miescie lub online. 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy dla szkół

Prelegenci

Ewa Magdziarz - pracuje w II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie. Od 2000 r. jest opiekunem Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Iluzjon”, a od 2012 r. - liderem Filmoteki Szkolnej. W 2013 r. ukończyła studia podyplomowe stART w WSF. Organizuje różnego rodzaju przedsięwzięcia filmowe, np. Powiatowy Konkurs Filmowy „Inspiracje Filmoteką Szkolną”, letni projekt „Kręćmy film!” oraz Festiwal „Kręćmy film!”, spotkania z twórcami filmowymi, maratony i przeglądy filmowe, Filmową Grę Miejską, zajęcia z edukacji filmowej w klasie humanistycznej w II LO, spotkania z uczniami szkół podstawowych oraz warsztaty dla nauczycieli i uczniów promujące MDKF „Iluzjon” i Filmotekę Szkolną. Działania z zakresu edukacji filmowej realizuje w pracowni Filmoteki Szkolnej, która znajduje się w II LO. Od 2017 r. jest koordynatorem NHEF w Krasnymstawie. W 2011 r. MDKF „Iluzjon” działający przy II LO i KDK otrzymał Nagrodę PISF w kategorii "Edukacja młodego widza", a w 2015 r. Nagrodę PISF w tej samej kategorii otrzymała jako lider Filmoteki Szkolnej.

Kontakt

Ewa Magdziarz
603 870 105

Kino Morskie Oko
ul. Okrzei 10
22-300 Krasnystaw

www