Krasnystaw / Kino Morskie Oko

Kino Morskie Oko, ul. Okrzei 10, Krasnystaw

Opis

Tytuły filmów oraz daty i godziny seansów znajdą Państwo w pierwszym kroku poniższego formularza zgłoszeniowego. 

Bilety

Opiekun przed pierwszym pokazem wybiera jedną formę płatności dla całej klasy. Jeśli wybierze bilety, kupuje co miesiąc przed pokazem dla tylu uczniów, ilu będzie obecnych. Jeżeli wybierze karnety, wykupuje je dla wszystkich uczniów w klasie przed pierwszym pokazem.

Karnety nie podlegają zwrotowi (również w przypadku nieobecności ucznia na pokazie). Uczniowie w trudnej sytuacji materialnej (2-3 os. z klasy, ale maks.10% z grupy, która uczestniczy w seansie) otrzymują darmowe bilety. Prosimy o zaznaczenie ich w formularzu zgłoszeniowym.

Opiekunowie uczestniczą w spotkaniach nieodpłatnie.

Cena biletu dla jednego ucznia na jeden pokaz – 10 zł
Cena karnetu dla jednego ucznia na siedem pokazów – 49 zł

Formularz zgłoszeniowy

Nauczyciele zapisują swoich uczniów na wybrany cykl i od października do kwietnia raz w miesiącu przychodzą wraz z nimi do kina w swoim mieście na film.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online

Prelegenci

Ewa Magdziarz - pracuje w II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie. Od 2000 r. jest opiekunem Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Iluzjon”, a od 2012 r. - liderem Filmoteki Szkolnej. W 2013 r. ukończyła studia podyplomowe stART w WSF. Organizuje różnego rodzaju przedsięwzięcia filmowe, np. Powiatowy Konkurs Filmowy „Inspiracje Filmoteką Szkolną”, letni projekt „Kręćmy film!” oraz Festiwal „Kręćmy film!”, spotkania z twórcami filmowymi, maratony i przeglądy filmowe, Filmową Grę Miejską, zajęcia z edukacji filmowej w klasie humanistycznej w II LO, spotkania z uczniami szkół podstawowych oraz warsztaty dla nauczycieli i uczniów promujące MDKF „Iluzjon” i Filmotekę Szkolną. Działania z zakresu edukacji filmowej realizuje w pracowni Filmoteki Szkolnej, która znajduje się w II LO. Od 2017 r. jest koordynatorem NHEF w Krasnymstawie. W 2011 r. MDKF „Iluzjon” działający przy II LO i KDK otrzymał Nagrodę PISF w kategorii "Edukacja młodego widza", a w 2015 r. Nagrodę PISF w tej samej kategorii otrzymała jako lider Filmoteki Szkolnej.

Kontakt

Ewa Magdziarz
603 870 105

Kino Morskie Oko
ul. Okrzei 10
22-300 Krasnystaw

www