Częstochowa / Kino OKF Iluzja

Al. NMP 64, Częstochowa

Opis

Tytuły filmów oraz daty i godziny seansów znajdą Państwo w pierwszym kroku poniższego formularza zgłoszeniowego. 

Bilety

Seanse stacjonarne 

Uczniowie w trudnej sytuacji materialnej (nie więcej niż 10% grupy, która uczestniczy w seansie) mogą skorzystać z darmowych biletów.

Opiekunowie uczestniczą w spotkaniach nieodpłatnie.

Cena biletu dla jednego ucznia na jeden pokaz – 12 zł

 

Seanse online 

Po zapisaniu się na wybrany cykl, od 15 października będzie się z Państwem kontaktował lokalny koordynator w celu potwierdzenia formy płatności oraz ilości osób, dla których będzie wykupiony dostęp. Po potwierdzeniu informacji otrzymają Państwo jednocześnie link do filmu oraz płatności online. Po do dokonaniu płatności film zostanie odblokowany i będzie można go wysłać uczniom, rodzicom lub obejrzeć wspólnie w klasie. Film będzie dostępny od momentu indywidualnego zalogowania się przez 48 godzin. 

Cena biletu dla jednego ucznia na jeden pokaz – 8 zł

Formularz zgłoszeniowy

Nauczyciele zapisują swoich uczniów na wybrany cykl w kinie lub online w swoim mieście.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Prelegenci

Beata Bartnik - absolwentka WSP w Częstochowie. Od początku swej pracy pedagogicznej związana z I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta STO, gdzie uczy języka polskiego i wiedzy o filmie. Stara się pamiętać o zasadzie, że w pracy nauczyciela liczy się przede wszystkim młody człowiek i jego świat, a wiedza, choć ważna, to drugi plan. Tym razem podejmie próbę przekonania młodego widza, że warto oglądać niekomercyjne filmy, że warto bawić się w film, który jest (jak pisze Jerzy Płażewski) jedną z najwspanialszych zabaw, jakie ludzkość kiedykolwiek wymyśliła.

 

Paweł Bilski - absolwent Autorskiego Liceum Artystycznego ALA, Akademii im. Jana Długosza oraz Uniwersytetu Śląskiego, Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Oczami Brata, uczeń Szkoły Aktorskiej przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Współzałożyciel Klubokawiarni Alternatywa 21, jednej z pierwszych w Polsce, w której pracują osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Specjalista w zakresie pomocy społecznej, pracy socjalnej, mediacji, negocjacji, organizacji i zarządzania pomocą społeczną. Pomysłodawca, twórca, koordynator wielu projektów społecznych, innowator i trener.

 

Mateusz Dąsal - doktor nauk humanistycznych w zakresie religioznawstwa, doktoryzowany na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Adiunkt w katedrze dziennikarstwa Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie. Wykładowca Uniwersytetu Opolskiego (kulturoznawstwo) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (dziennikarstwo). Nauczyciel etyki i filozofii w Społecznym Liceum im. Zbigniewa Herberta w Częstochowie. Specjalizuje się w zagadnieniach rytuału i mitu w kulturach tradycyjnych, jak i współczesnej kulturze popularnej. Pasjonat kina, nowych mediów i fantastyki.

 

Magdalena Fijołek - Główny Specjalista w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu UM Częstochowy. Autorka filmów: To jednak ja zwyciężyłam - Irit Amiel - 2015; Do ludzi wróciłem - Talar-2016; Rok z Beksińskim 2017; Śladami Józefa Piłsudskiego w Częstochowie - 2018; I jo zostane miszczem - 2019; Autorka i prowadząca cykli: Filmowy Wtorek, Filmowy Czwartek w ramach akcji "Aleje - tu się dzieje".

 

Adam Florczyk - absolwent filozofii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracuje w Centrum Promocji Młodych, działającym przy Muzeum Częstochowskim, i współorganizuje Festiwal Dekonstrukcji Słowa "Czytaj!". W wolnych chwilach stara się połączyć wszystkie swoje pasje: literaturę, kulturę popularną, sztukę współczesną, gry i filmy. Kocha kino miłością ślepą i bezkrytyczną. Ma marzenie zarazić tym uczuciem cały świat.

 

Tomasz Florczyk – doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, pedagog, animator kultury. Od ponad dwudziestu lat nauczyciel w Zespole Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego, od prawe dziesięciu – współorganizator Festiwalu Dekonstrukcji Słowa "Czytaj!". Wielbiciel sztuk wszelakich: książek, filmów, muzyki, sztuki wizualnej, kulinariów. Fanatyk i konsument kultury masowej oraz kuchni wegetariańskiej we wszystkich możliwych ich odmianach.

 

Arkadiusz Kluba - pedagog, muzyk, wokalista, konferansjer. Absolwent AJD w Częstochowie, gdzie ukończył Wychowanie Artystyczne w zakresie sztuki muzycznej. Uczestniczył w wielu konkursach i przeglądach piosenki, laureat programu telewizyjnego „Szansa na Sukces”. Autor tekstów, akompaniator i wokalista. Nauczyciel z „powołania”. Doskonale sprawdza się jako konferansjer prowadząc liczne imprezy, bale, konferencje, pokazy mody, imprezy plenerowe i okolicznościowe.

 

Anna Machnik-Czerwik - psycholog, trener w psychoonkologii, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psycholog transportu, biegły sądowy. Absolwentka WNS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie asystentka w Zakładzie Psychologii Instytutu Filozofii, Socjologii i Psychologii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Psycholog w Zespole Opieki Paliatywnej „ProPalium" w Częstochowie. Zajmuje się badaniem problematyki jakości życia pacjentów onkologicznych, na różnych etapach leczenia choroby nowotworowej, współpracuje z Amazonkami, pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym w Poradni Psychologicznej.

 

Jolanta Malinka - absolwentka WSP w Częstochowie, nauczycielka języka polskiego i etyki, od kilku lat zajmuje się dydaktyką i rewalidacją dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Współpracuje z OKE w Jaworznie - egzaminatorka i trenerka szkoleń kandydatów na egzaminatorów. Zawsze znajduje czas na mądrą lekturę, dobre kino i ciekawe podróże.

 

Agnieszka Miklewska – doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, specjalista psychologii klinicznej, terapeuta w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach, biegły sądowy, pedagog specjalny i specjalista resocjalizacji. Posiada szerokie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi psychicznie i/lub somatycznie w różnych grupach wiekowych. Od wielu lat zatrudniona w poradni zdrowia psychicznego, a także jako nauczyciel akademicki na stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychologii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Autorka wielu publikacji dotyczących promocji zdrowia psychicznego.

 

Leszek Szeląg - polonista i kulturoznawca ze specjalnością filmoznawstwo, współpracownik i prelegent częstochowskich DKF-ów „Rumcjas" i „Lech". Obecnie pracuje w częstochowskim Zespole Szkół Plastycznych oraz Katolickim Liceum Ogólnokształcącym jako nauczyciel języka polskiego, prowadzi także zajęcia wiedzy o kulturze i z historii sztuki.

 

Marta Szkiel - plastyczka, animatorka, grafik komputerowy. Ukończyła Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie na Wydziale Edukacji Sztuk Plastycznych oraz studia podyplomowe "Grafika komputerowa i techniki multimedialne" na Politechnice Łódzkiej. Od wielu lat związana z organizacjami pozarządowymi, gdzie współtworzy i prowadzi projekty artystyczno - edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Działa w projektach grupowych oraz prowadząc zajęcia i warsztaty według  projektów autorskich. Na co dzień pracuje jako grafik komputerowy i animator dziecięcy.

 

Urszula Zaleska – absolwentka filologii polskiej  oraz studiów podyplomowych w zakresie kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od ponad trzydziestu lat polonistka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie. Na podstawie jej autorskiego programu „Serce kultury” w szkole prowadzone są zajęcia z edukacji medialnej. Jej pasją jest kino, opera i malarstwo.  

Kontakt

Artur Lecybil
34 324 60 58

Kino OKF Iluzja
Al. NMP 64
42-217 Częstochowa

tel. 34 324 60 58

mail :  okf@okf.czest.pl

www