Świat i my

Szkoła ponadpodstawowa

Opis cyklu

Cykl „Świat i my”:
 

 • stanowi punkt wyjścia do rozmów na temat: swojskości i obcości w kulturze, budowania wspólnoty i akceptowania odmienności etnicznej czy kulturowej, asymilacji i poszanowaniu prawa do poszukiwania miejsca do godnego życia;
 • wzbogaca realizację treści programowych na zajęciach przedmiotowych z wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego czy historii, zwraca uwagę uczniów na poglądy i zachowania ksenofobiczne, często mające podłoże narodowo-etniczne czy religijne;
 • kształtuje postawy tolerancji i akceptacji;
 • pozwala widzom zrozumieć, że inni (reprezentujący różne kultury i wyznania) też mają prawo żyć i funkcjonować w kraju, który nie jest ich krajem urodzenia;
 • ukazuje, w jaki sposób religia i kultura kształtują życie mieszkańców różnych kontynentów;
 • skierowany jest do uczniów wszystkich roczników szkół ponadpodstawowych, z sugestią wyłączenia uczniów klas pierwszych (podejmowane tematy wymagają dojrzałości emocjonalnej i społecznej ucznia).

Korzyści

Dzieki cyklowi „Świat i my” uczeń:

 

 • poznaje metody krytycznego odbioru, analizy i interpretacji tekstu kultury,
 • rozwija kompetencje związane z inteligencją społeczną i emocjonalną;
 • poznaje ważne zagadnienia z zakresu politologii, socjologii i kulturoznawstwa;
 • rozwija wrażliwość społeczną, moralną i estetyczną;
 • konfrontuje własne doświadczenia z sytuacją bohaterów;
 • kształtuje postawy tolerancji wobec różnych kultur i religii;
 • doskonali umiejętności wyrażania własnych sądów, argumentacji oraz udziału w dyskusji.

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu! Nauczyciel zapisuje swoich uczniów na wybrany cykl w kinie w swoim miescie lub online. 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy dla szkół