Ważne tematy 2

Szkoła ponadpodstawowa

Opis cyklu

Nie jest łatwo zrozumieć współczesny świat, a równie skomplikowane są międzyludzkie relacje. Jednak zmagania młodego człowieka z codziennymi problemami stanowią miarę jego człowieczeństwa. Nic, co ludzkie, nie jest mu obce, a różne postawy i próby mierzenia się z trudnymi tematami są okazją do odkrywania prawdy o świecie, o innych i o sobie.

Filmowe historie w cyklu „Ważne tematy 2” zachęcają do stawiania niewygodnych pytań, rozważań nad rozwiązaniami i poszukiwania odpowiedzi albo chociaż wskazówek. Bo przecież człowiek to tajemnica, a spotkania w kinie pozwalają dotknąć problemów, mierzyć się z dylematami
etycznymi postaci ekranowych, poczuć i przeżywać
nieprawdopodobne sytuacje.

Filmy można powiązać z realizacją podstawy programowej do nauczania języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie (w odniesieniu do kontekstów literacko-kulturowych, społecznych i historycznych) oraz wykorzystać podczas lekcji wychowawczych. W poprojekcyjnych dyskusjach uczniowie będą uczyć się myślenia krytycznego, odwoływać się do systemu wartości, nazywać problemy, kształtować swoje poglądy i wyrażać emocje. Być może
niektórzy z nich doświadczą swego rodzaju przebudzenia umysłu, poczują się gotowi badać samych siebie.

Korzyści

Dzięki cyklowi „Ważne tematy 2” uczeń:

  • zdobywa umiejętności formułowania samodzielnych i przemyślanych opinii , uzasadniania własnych i cudzych sądów w procesie dialogu we wspólnocie dociekającej,
  • rozwija wrażliwość społeczną, moralną i estetyczną,
  • doskonali umiejętności myślowo-językowe, takie jak formułowanie pytań i problemów, uzasadnianie, wyjaśnianie, wnioskowanie, posługiwanie się przykładami,
  • wzbudza w sobie pasję poznawania świata,
  • prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z dziełem sztuki,
  • dostrzega obecne w filmach i innych tekstach kultury uniwersalne normy i konflikty wartości,
  • dostrzega w świecie konflikty wartości (np. równości i wolności, sprawiedliwości) oraz rozumie źródła tych konfliktów.

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu! Nauczyciel zapisuje swoich uczniów na wybrany cykl w kinie w swoim miescie lub online. 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy dla szkół