Ważne tematy

Szkoła ponadpodstawowa

Opis cyklu

Cykl „Ważne tematy”:

 • polecany jest szczególnie nauczycielom wychowawcom do zbudowania programu godzin wychowawczych, sprzyjając integracji zespołu klasowego, a także czyniąc z podejmowanych w kinie tematów późniejszą okazję do dyskusji na temat wartości i problemów współczesnego świata;
 • doskonali kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów;
 • zachęca do stawiania pytań i poszukiwania rozwiązań;
 • uczy myślenia krytycznego, nazywania problemów, kształtowania swoich poglądów i wyrażania emocji;
 • przyczynia się do realizacji działań związanych z wychowaniem do wartości;
 • skierowany jest do uczniów wszystkich roczników szkół ponadpodstawowych.

Korzyści

Dzięki cyklowi „Ważne tematy” uczeń:

 • rozwija osobiste zainteresowania i integruje wiedzę przedmiotową z różnych dyscyplin;
 • zdobywa umiejętności formułowania samodzielnych i przemyślanych sądów, uzasadnia,
 • własne i cudze sądy w procesie dialogu we wspólnocie dociekającej;
 • łączy zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo-twórczymi;
 • rozwija wrażliwość społeczną, moralną i estetyczną;
 • rozwija narzędzia myślowe umożliwiające obcowanie z kulturą i jej rozumienie;
 • rozwija szacunek dla wiedzy, wyrabia pasję poznawania świata, stosując w praktyce zdobyte wiadomości.

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu! Nauczyciel zapisuje swoich uczniów na wybrany cykl w kinie w swoim miescie lub online. 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy dla szkół