Świat wartości

Szkoła podstawowa 7-8

Opis cyklu

Cykl „Świat wartości” prezentuje zestaw siedmiu filmów. Obrazy, różnorodne zarówno pod względem tematycznym, jak i formalnym, łączy uniwersalny przekaz oraz skupienie na realnych problemach współczesności, zwłaszcza tych, które dotyczą młodych ludzi, takich jak kryzys rodziny, starzenie się społeczeństwa, dyskryminacja ze względu na płeć czy poglądy. Dzięki konfrontacji z sytuacją ekranowych bohaterów uczniowie mają szansę stać się prawdziwymi obywatelami świata, odnaleźć się w niełatwej rzeczywistości.

„Świat wartości” to atrakcyjna propozycja dla siódmo i ósmoklasistów, która pozwala uczniom uświadomić sobie, że niezależnie od długości i szerokości geograficznej wszyscy potrzebujemy tego samego: akceptacji, miłości, umiejętności radzenia sobie z samotnością i cierpieniem. Wybrane filmy można wykorzystać w korelacji z takimi przedmiotami jak: język polski, wiedza o społeczeństwie, historia, muzyka czy wychowanie do życia w rodzinie, a także podczas godzin wychowawczych.

Korzyści

Dzięki cyklowi „Świat wartości” uczeń:

  • staje się świadomym odbiorcą kultury filmowej,
  • rozwija umiejętność krytycznego myślenia, oceny postaw i zachowań bohaterów filmowych, opisuje ich emocje i uczucia,
  • konfrontuje własne doświadczenia z sytuacją bohaterów,
  • dostrzega uniwersalne wartości,
  • rozumie przemiany okresu dojrzewania,
  • formułuje sądy w sprawach wybranych problemów społecznych współczesnego świata,
  • przedstawia rolę autorytetów w życiu człowieka,
  • rozumie zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz jej znaczenie w relacjach interpersonalnych,
  • potrafi przyjąć odpowiedzialność za manifestowane reakcje i słowa,
  • charakteryzuje politykę Niemiec na terenach okupowanej Europy, zwłaszcza zagładę żydów.

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu! Nauczyciel zapisuje swoich uczniów na wybrany cykl w kinie w swoim miescie lub online. 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy dla szkół