Świat filmu (online)

Szkoła podstawowa 4-6

Opis cyklu

Obecność filmu w życiu młodych ludzi jest oczywistością. Filmy są wszędzie – w telewizji, w kinach, w internecie, w aplikacjach smartfonowych. Cykl „Świat filmu” umiejętnie łączy zagadnienia związane z historią tego medium z wiedzą o jego formie. W siedmiu odsłonach przedstawia najważniejsze elementy dzieła filmowego, które razem potrafią z niesamowitą siłą zawładnąć widzem, jego emocjami i przeżyciami. Jak to się dzieje, że oglądając film, płaczemy, wzruszamy się, boimy, a czasem nawet złościmy? Kto i co za tym stoi? Kim są i czym zajmują się współtwórcy filmu: scenarzysta, reżyser, operator, kompozytor czy aktor? W jaki sposób wpływa na nas muzyka, specyficznie pokazany obraz? Szczególną uwagę zwrócono również na aspekt społeczny filmu oraz powody, dla których kręci się filmy – co takiego dają one widzom i twórcom. Uczestniczący w projekcjach uczniowie nabywają wprawy w analizowaniu tekstów kultury, co przyda im się na kolejnych etapach edukacji polonistycznej i estetycznej.

Należy podkreślić, że proponowane w cyklu filmy nie są tylko materiałem poglądowym
do przedstawianego tematu spotkania. Są także, a może przede wszystkim, opowieściami, o których warto rozmawiać na lekcjach w szkole.

Korzyści

Dzięki cyklowi „Świat filmu” uczeń:

• doskonali rozumienie swoistości tekstów kultury przynależnych do filmu, muzyki, sztuk
audiowizualnych,

• interpretuje dzieło filmowe jako strukturę wielowymiarową,

• wyodrębnia elementy dzieła filmowego i telewizyjnego (scenariusz, reżyserię, ujęcie, grę aktorską, muzykę),

• wskazuje cechy charakterystyczne przekazów audiowizualnych,

• wskazuje prezentowane w filmie wartości oraz wartości ważne dla bohatera,

• odnosi treści tekstów kultury do własnego doświadczenia,

• konfrontuje własne doświadczenia z sytuacją filmowych postaci,

• doskonali umiejętność znajdowania w filmach nawiązań do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych,

• doskonali umiejętność określania wartości estetycznych poznawanych tekstów kultury.

Projekcje w miastach

Formularz zgłoszeniowy

Nauczyciele zapisują swoich uczniów na wybrany cykl w kinie lub online w swoim mieście.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy