Świat filmu

Szkoła podstawowa 4-6

Opis cyklu

Obecność filmu w życiu młodych ludzi jest oczywistością. Filmy są wszędzie – w telewizji, w kinach, w internecie, w aplikacjach smartfonowych. Cykl „Świat filmu” umiejętnie łączy zagadnienia związane z historią tego medium z wiedzą o jego formie. W siedmiu odsłonach przedstawia najważniejsze elementy dzieła filmowego, które razem potrafią z niesamowitą siłą zawładnąć widzem, jego emocjami i przeżyciami. Jak to się dzieje, że oglądając film, płaczemy, wzruszamy się, boimy, a czasem nawet złościmy? Kto i co za tym stoi? Kim są i czym zajmują się współtwórcy filmu: scenarzysta, reżyser, operator, kompozytor czy aktor? W jaki sposób wpływa na nas muzyka, specyficznie pokazany obraz? Szczególną uwagę zwrócono również na aspekt społeczny filmu oraz powody, dla których kręci się filmy – co takiego dają one widzom i twórcom. Uczestniczący w projekcjach uczniowie nabywają wprawy w analizowaniu tekstów kultury, co przyda im się na kolejnych etapach edukacji polonistycznej i estetycznej.

Należy podkreślić, że proponowane w cyklu filmy nie są tylko materiałem poglądowym do przedstawianego tematu spotkania. Są także, a może przede wszystkim, opowieściami, o których warto rozmawiać na lekcjach w szkole.

Korzyści

Dzięki cyklowi „Świat filmu ” uczeń:

  • doskonali rozumienie swoistości tekstów kultury przynależnych do filmu, muzyki, sztuk audiowizualnych,
  • interpretuje dzieło filmowe jako strukturę wielowymiarową,
  • wyodrębnia elementy dzieła filmowego i telewizyjnego (scenariusz, reżyserię, ujęcie, grę aktorską, muzykę),
  • wskazuje cechy charakterystyczne przekazów audiowizualnych,
  • wskazuje prezentowane w filmie wartości oraz wartości ważne dla bohatera,
  • odnosi treści tekstów kultury do własnego doświadczenia,
  • konfrontuje własne doświadczenia z sytuacją filmowych postaci,
  • doskonali umiejętność znajdowania w filmach nawiązań do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych,
  • doskonali umiejętność określania wartości estetycznych poznawanych tekstów kultury.

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu! Nauczyciel zapisuje swoich uczniów na wybrany cykl w kinie w swoim miescie lub online. 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy dla szkół