Poznajemy emocje

Przedszkole

Opis cyklu

Cykl „Poznajemy emocje”:

 • zapoznaje dziecko z pojęciem emocja i daje możliwość wstępnego rozpoznawania emocji,
 • przyczynia się do rozwoju społeczno – emocjonalnego dziecka,
 • pokazuje wagę nazywania emocji i radzenia sobie z nimi,
 • wskazuje dziecku, że zarówno emocje pozytywne, jak i negatywne są bardzo ważne w życiu,
 • uczy szacunku do potrzeb innych ludzi,
 • stanowi idealny punkt wyjścia do tworzenia sytuacji wychowawczych oraz rozmów dotyczących uczuć i emocji.

Korzyści

Dzięki cyklowi "Poznajemy emocje" dziecko:

 • kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • buduje system wartości, rozpoznaje, co jest dobre, a co złe;
 • rozwija niezbędne umiejętności społeczne;
 • wypowiada się za pomocą różnych technik artystycznych; 
 • jest ciekawe świata, rozbudzone poznawczo i kulturowo; 
 • potrafi zachować się w kinie i teatrze; 
 • refleksyjnie podchodzi do przekazywanych treści, wyciąga wnioski; 
 • kształtuje wrażliwość, w tym wrażliwość estetyczną w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka; 
 • wzmacnia poczucie własnej wartości, indywidualności i oryginalności oraz potrzebę tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 
 • rozumie emocje własne i innych ludzi; 
 • uczy się dbania o zdrowie psychiczne.