Plastyka w kinie (stacjonarnie)

Szkoła ponadpodstawowa

Opis cyklu

Cykl adresowany jest do uczniów klas 1. szkół ponadpodstawowych, którzy mają plastykę, jako jeden z przedmiotów realizowanych na poziomie podstawowym.
W tym cyklu zaproponowano filmy, które przybliżają życie i twórczość artystów oraz przełomowe kierunki w sztuce współczesnej, wykraczającej poza tradycyjne pojęcie sztuki.
Oprócz odwołań do nowoczesności pojawiły się propozycje nawiązujące się do przełomowych tendencji XX wieku, mających wpływ na działalność współczesnych nurtów artystycznych. Problemy ukazane w filmach zainteresują uczniów sztuką, pobudzą do refleksji i rozwiną kreatywność, pomogą w krytycznym postrzeganiu najnowszych przejawów działalności artystycznej oraz staną się inspiracją do pracy twórczej.
Filmy można powiązać z obowiązującą podstawą programową, zakładającą poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie szeroko pojętych umiejętności
plastycznych, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych.

Korzyści

Dzięki cyklowi „plastyka w kinie” uczeń:
• rozróżnia poszczególne dyscypliny sztuki,
• rozumie, że sztuka powstaje w kontekście innych dziedzin kultury,
• dokonuje opisu i analizy wybranych dzieł sztuki różnych dyscyplin, odwołując się do właściwej terminologii;
• przybliża twórczość artystów różnych dziedzin sztuki,
• interpretuje i odczytuje wybrane dzieła sztuki w kontekście epoki,
• charakteryzuje kierunki działań wybranych współczesnych awangard i ich twórców.

Formularz zgłoszeniowy

Nauczyciele zapisują swoich uczniów na wybrany cykl w kinie lub online w swoim mieście.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy