Od oglądania do czytania - egzamin ósmoklasisty

Szkoła podstawowa 7-8

Opis cyklu

Cykl „Od oglądania do czytania – egzamin ósmoklasisty”:

 • daje możliwość realizowania treści egzaminacyjnych w oparciu o wybrane filmy;
 • wychodząc od tematyki filmu omawia motyw, który następnie jest wyszukiwany w lekturze obowiązkowej;
 • zawiera arkusz z zadaniami typu egzaminacyjnego (wieloraka odpowiedź, prawda – fałsz, zadanie na dobieranie, krótka odpowiedź, argumentowanie własnego zdania) do lektury obowiązkowej, w której występuje motyw z filmu,
 • proponuje dwa tematy dłuższych form wypowiedzi w oparciu o motyw z filmu (rozprawka i opowiadanie);
 • proponuje w każdym arkuszu krótką formę wypowiedzi (zaproszenie lub ogłoszenie) oraz jedno zadanie gramatyczne.

Korzyści

Dzięki cyklowi „Od oglądania do czytania – egzamin ósmoklasisty" uczeń:

 • określa wartości estetyczne poznawanych tekstów kultury;
 • znajduje w tekstach współczesnej kultury popularnej (np. w filmach,) nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych,
 • rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii,
 • dostrzega uniwersalne wartości,
 • konfrontuje własne doświadczenia z sytuacją bohaterów,
 • staje się świadomym odbiorcą i uczestnikiem kultury, szczególnie dzieł literackich.