Nowe Horyzonty kina

Szkoła ponadpodstawowa

Opis cyklu

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty nie tylko realizuje projekt Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, ale również organizuje festiwale: Kino Dzieci, American Film Festival i Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Zajmujemy się także dystrybucją filmów, które swoją formą, treścią oraz podjętą problematyką, często wychodzą poza tematy kina popularnego. Nowatorskie spojrzenie na film współczesny chcemy również pokazać uczniom szkół ponadpodstawowych, stąd pomysł na cykl „Nowe Horyzonty kina”. Proponujemy w nim filmy, które nie tylko pokazują nowe tendencje w kinie, ale również otwierają widza na inne perspektywy odbiorcze. Tematyka wybranych tytułów dotyczy zatem problemów aktualnych we współczesnym świecie (ekologia, dyskurs o historii) oraz środków wyrazu wykorzystywanych w kinie najnowszym (zaczerpniętych z literatury). Wybraliśmy filmy, które równocześnie wpisują się w krąg zainteresowań młodzieży oraz w treści zawarte w podstawach programowych przedmiotów: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie. Obejrzane filmy mogą stać się również inspiracją do dyskusji na godzinach wychowawczych, w czasie których uczniowie będą nie tylko doskonalić kompetencje emocjonalne i komunikacyjne, ale i również społeczne.

Korzyści

Dzięki cyklowi „Nowe Horyzonty kina” uczeń:

 

  • kształci umiejętność świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym, aksjologicznym;
  • doskonali umiejętności wyrażania własnych sądów, argumentacji i udziału w dyskusji;
  • wykorzystuje kompetencje językowe i komunikacyjne w wypowiedziach ustnych i pisemnych;
  • kształtuje dojrzałość intelektualną, emocjonalną i moralną;
  • kształci się literacko i kulturowo.

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu! Nauczyciel zapisuje swoich uczniów na wybrany cykl w kinie w swoim miescie lub online. 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy dla szkół