Między tekstami kultury

Szkoła ponadpodstawowa

Opis cyklu

Cykl „Między tekstami kultury” to dialog tekstów kultury, głównie dzieł literackich, z filmami. Obejmuje epoki od starożytności do XXI wieku, co pozwala nauczycielowi na wybór oraz dostosowanie filmu do poziomu i profilu klasy.
Akcentując współczesną, a więc bliższą młodemu widzowi, perspektywę obrazowania i interpretowania ludzkich wyborów, pasji, namiętności oraz problemów, filmowy zestaw dziewięciu pozycji przedstawia ponadczasowe
dylematy natury człowieka, ujęte w różnych konwencjach i stylistykach. Cykl uwzględnia wymagania nowej podstawy programowej, szczególnie ideę korelacji przedmiotowe i rozwijanie kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w języku ojczystym, świadomość i ekspresję kulturalną), jest więc przydatny w nauczaniu historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii, religii, etyki, języków obcych.

Udział w zajęciach uczy młodych ludzi kontaktu z klasyką i z ambitnym współczesnym repertuarem filmowym, poszerza horyzonty intelektualne i pogłębia wiedzę z przedmiotów humanistycznych. Pomaga w przygotowaniu
do egzaminu maturalnego, wskazując ważne konteksty kulturowe. Uczestnik cyklu zostanie wyposażony w wiedzę ogólną o epokach oraz w narzędzia do analizy i interpretacji tekstu kultury, co pozwoli mu świadomie i satysfakcjonująco zakorzenić się w świecie tradycji, a także funkcjonować
w kulturze współczesnej.

Korzyści

Dzięki cyklowi „Między tekstami kultury” uczeń:

  • rozwija wrażliwość estetyczną oraz dojrzałość intelektualną, emocjonalną, społeczną i moralną w kontakcie z dziełem sztuki,
  • kształci umiejętności rozpoznawania i wartościowania postaw budujących szacunek dla człowieka oraz wspólnot: państwowej, narodowej i społecznej,
  • poznaje tradycję kulturowo-literacką i rozumie lepiej historię literatury oraz dzieje kultury jako proces,
  • dostrzega, analizuj e i ocenia obecne w tekstach odniesienia do idei, wartości i postaw charakterystycznych dla literatury i kultury danej epoki,
  • kształci umiejętność świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym, aksjologicznym.

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu! Nauczyciel zapisuje swoich uczniów na wybrany cykl w kinie w swoim miescie lub online. 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy dla szkół