Kino współczesne (online)

Szkoła podstawowa 4-6

Opis cyklu

Nie da się wykształcić kompetentnego młodego odbiorcy kultury bez ukazania mu najnowszych dzieł światowej kinematografii, które zainspirują go do rozmyślań nad rzeczywistością oraz sprawią, że zidentyfikuje dotyczące go problemy okresu dorastania, jak np. bunt przeciwko autorytetom, jako nieodłączny naturalny element procesów o charakterze społeczno-kulturowym.

Żyjemy w czasach sztuki heterogenicznej, rozproszonej, w epoce licznych twórców. Nie sposób zatem na własną rękę wyśledzić filmy dla dzieci i młodzieży, które są najbardziej warte obejrzenia i poddania wspólnej refleksji. Cykl „Kino współczesne” idealnie wpisuje się w to zapotrzebowanie. Starannie dobrane, nagradzane produkcje stanowią sublimację marzeń i lęków, które towarzyszą dojrzewaniu i pozwalają skonstruować swoistą mapę współczesności prezentującą problemy etyczne XXI wieku. Uczniowie biorący udział w projekcie mogą znaleźć odpowiedź m.in. na takie pytania, jak: czy chcę i potrafię
skonfrontować moje prawdziwe ja z tym, co inne i obce, czy empatia jest indywidualną zaletą czy wartością społeczną, jak konstruować relacje w społeczeństwie wielokulturowym.

Korzyści

Dzięki cyklowi „Kino współczesne” uczeń:

• rozwija zdolności dostrzegania prawdy, dobra i piękna i kieruje się tymi wartościami,

• okazuje szacunek dla drugiego człowieka i otaczającego go świata,

• rozwija zdolności rozumienia tekstów kultury i odnosi ich treści do własnego doświadczenia,

• postrzega film jako tekst kultury,

• trenuje świadomą i uważną recepcję filmów,

• uczestniczy w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym.

Projekcje w miastach

Formularz zgłoszeniowy

Nauczyciele zapisują swoich uczniów na wybrany cykl w kinie lub online w swoim mieście.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy