Kino współczesne

Szkoła podstawowa 4-6

Opis cyklu

Obcowanie z najnowszymi dziełami kinematograficznymi to nieodłączny element kształcenia młodego odbiorcy kultury, bo inspiruje uczniów do tworzenia konstruktywnej krytyki rzeczywistości, w której dorastają, oraz daje im możliwość zidentyfikowania własnych problemów jako części procesów społecznych i kulturowych.

Przywykliśmy do osadzania tekstów kultury w epoce, w której powstawały. Cykl "Kino współczesne" pozwala wspólnie stworzyć z naszymi dziećmi mapę współczesności, a na nią nanieść palące problemy XXI w. Żyjemy w czasach sztuki heterogenicznej, rozproszonej, w epoce wielu twórców, w której nie sposób na własną rękę wyśledzić właśnie tych filmów dla dzieci i młodzieży, które są najbardziej warte obejrzenia i poddania wspólnej refleksji. Prezentujemy nagradzane i docenione produkcje, będące sublimacją marzeń i lęków towarzyszących dziś dorastaniu. Czy chcę i potrafię skonfrontować moje prawdziwe ja z tym, co inne i obce? Czy empatia jest indywidualną zaletą, czy wartością społeczną? Jak konstruować relacje w społeczeństwie wielokulturowym?

Korzyści

Dzięki cyklowi „Kino współczesne” uczeń:

  • wyrabia i rozwija zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury
  • kształtuje umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym
  • rozwija zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka, i kierowania się tymi wartościami
  • odnosi treści tekstów kultury do własnego doświadczenia
  • świadomie i uważnie dokonuje recepcji filmów
  • rozumie swoistości tekstów kultury przynależnych do filmu