Kino współczesne

Szkoła podstawowa 4-6

Opis cyklu

Nie da się wykształcić kompetentnego młodego odbiorcy kultury bez ukazania mu najnowszych dzieł światowej kinematografii, które zainspirują go do rozmyślań nad rzeczywistością oraz sprawią, że zidentyfikuje dotyczące go problemy okresu dorastania, np. bunt przeciwko autorytetom, jako nieodłączny naturalny element procesów o charakterze społeczno-kulturowym.

Żyjemy w czasach sztuki heterogenicznej, rozproszonej, w epoce licznych twórców – nie sposób na własną rękę wyśledzić filmy dla dzieci i młodzieży, które są najbardziej warte obejrzenia i poddania wspólnej refleksji. Cykl „Kino współczesne” idealnie wpisuje się w to zapotrzebowanie. Starannie dobrane nagradzane produkcje stanowią sublimację marzeń i lęków, które towarzyszą dojrzewaniu i pozwalają skonstruować swoistą mapę współczesności prezentującą palące problemy XXI wieku. Uczniowie biorący udział w projekcie mogą znaleźć odpowiedź m.in. na takie pytania, jak: czy chcę i potrafię skonfrontować moje prawdziwe ja z tym, co inne i obce, czy empatia jest indywidualną zaletą, czy wartością społeczną, jak konstruować relacje w społeczeństwie wielokulturowym.

Korzyści

Dzięki cyklowi „Kin o współczesne” uczeń:

  • rozwija zdolności dostrzegania prawdy, dobra i piękna i kieruj e się tymi wartościami,
  • okazuje szacunek dla drugiego człowieka i otaczającego go świata,
  • rozwija zdolności rozumienia tekstów kultury i odnosi ich treści do własnego doświadczenia,
  • postrzega film jako tekst kultury,
  • trenuje świadomą i uważną recepcję filmów,
  • uczestniczy w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym.

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu! Nauczyciel zapisuje swoich uczniów na wybrany cykl w kinie w swoim miescie lub online. 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy dla szkół