Kino polskie

Szkoła ponadpodstawowa

Opis cyklu

Cykl „Kino polskie” prezentuje najciekawsze produkcje z ostatnich lat, choć zawiera też przykład klasyki. Sprawdzi się jako materiał do zajęć poświęconych rodzimej kinematografii czy – szerzej – kulturze, a także jako źródło kontekstów dla omawianej literatury. Zestaw daje szansę przeanalizowania różnych form i gatunków filmowych, umożliwia przedstawienie złożoności jednostkowych postaw i wyborów. Proponowane fabuły i dokument, niejednolite pod względem formalnym i tematycznym, są dobrym pretekstem do rozważań dotyczących współczesnych problemów społecznych i psychologicznych, stwarzając okazję do dyskusji na takie tematy jak: godność, człowieczeństwo, wolność, dojrzewanie oraz przyjaźń. Pozwolą też poruszać ważne wychowawczo kwestie – depresji czy uzależnień.

Filmy pochodzące z tego cyklu przybliżają społeczne i polityczne aspekty polskiej rzeczywistości (od lat 70. do współczesności) i ich oddziaływanie zarówno na jednostkę, jak i zbiorowość. Mogą być zatem przydatne nie tylko wychowawcom, nauczycielom języka polskiego i wiedzy o kulturze, ale także WOS-u, HiS-u i historii. Ponieważ bohaterami wielu filmów cyklu są ludzie młodzi, czyni to ich historie bliskimi uczniom, co jest nie bez znaczenia w dyskusji wokół prezentowanych problemów i postaw.

Korzyści

Dzięki cyklowi „Kino polskie” uczeń:

  • konfrontuje tekst literacki z innymi tekstami kultury, np. formami plastycznymi, teatralnymi, filmowymi,
  • dostrzega obecne w tekstach kultury uniwersalne wartości i normy społeczne, a także konflikty wartości (np. równości i wolności, sprawiedliwości i miłosierdzia) oraz rozumie źródła tych konfliktów,
  • odczytuje treści alegoryczne i symboliczne utworu oraz rozpoznaje sposoby kreowania świata przedstawionego i bohatera (narracja, fabuła, sytuacja liryczna, akcja),
  • poznaje wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów,
  • kształtuje dojrzałość intelektualną, emocjonalną, moralną,
  • odbiera, analizuje, interpretuje różne teksty kultury,
  • świadomie odbiera teksty kultury na różnych poziomach – dosłownym, metaforycznym, symbolicznym.

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu! Nauczyciel zapisuje swoich uczniów na wybrany cykl w kinie w swoim miescie lub online. 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy dla szkół