Filmowi bohaterowie

Szkoła podstawowa 1-3

Opis cyklu

„Filmowi bohaterowie” to cykl przedstawiający plejadę wyjątkowych postaci z książek i filmów dla dzieci – inspirujących wzorców kształtujących pożądane postawy, takie jak poczucie własnej wartości, wewnętrzne zmotywowanie, otwartość na drugiego człowieka, zainteresowanie otaczającym nas światem.

Zestaw filmów pełnometrażowych i krótkich animacji stanowi wartościową propozycję dla najmłodszych uczniów. Bohaterami są przeważnie rówieśnicy widzów – dzieci na początku drogi edukacji szkolnej, które przeżywają różne przygody, zdobywają nowe doświadczenia, stawiają czoło podobnym problemom i dylematom. Dzieci, bawiąc się z filmowymi postaciami, uczą się właściwych zachowań, rozwijają swoje umiejętności i przyjmują postawy godne naśladowania w codziennym życiu. Dowiadują się, jak zachować się w nowej sytuacji, skąd czerpać motywację do działania, u kogo szukać wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, dlaczego warto marzyć.

Korzyści

Dzięki cyklowi „Filmowi bohaterowie” uczeń:

  • nabywa umiejętność rozpoznawania, rozumienia i nazywania emocji oraz uczuć swoich i innych osób,
  • nabywa świadomość potrzeby tworzenia relacji społecznych,
  • poznaje wzorce postępowania sprzyjające właściwemu rozwojowi (rodzina, przyjaciele),
  • wzmacnia poczucie wzajemnego zaufania i akceptacji ,
  • uczy się panowania nad emocjami oraz wyrażania ich w sposób umożliwiający pracę w grupie,
  • poznaje pozytywne strony różnorodności,
  • buduje poczucie szacunku wobec siebie i innych osób,
  • doskonali umiejętność wyrażania różnych stanów emocjonalnych za pomocą wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz rozmaitych artystycznych form wyrazu,
  • uczestniczy w kulturze,
  • rozwija potrzeby refleksyjnego, logicznego, krytycznego i twórczego myślenia.

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu! Nauczyciel zapisuje swoich uczniów na wybrany cykl w kinie w swoim miescie lub online. 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy dla szkół