Filmowi bohaterowie

Szkoła podstawowa 1-3

Opis cyklu

Filmowi bohaterowie to postacie z książek i filmów, które poprzez swoje perypetie i przeżycia pokazują nam, którą drogą podążać, jakich dokonywać wyborów i co jest istotne w naszym życiu. Każdy wychowawca czy rodzic poszukuje dla swoich uczniów wartościowych wzorców, które mogą pozytywnie kształtować postawy dzieci i dawać im szanse na budowanie swojego ja otwartego na drugiego człowieka, pomocnego i ciekawego świata.

Prezentowany cykl oferuje gamę interesujących postaci, zestaw filmów pełnometrażowych oraz krótkich animacji stanowiących wartościową propozycję dla najmłodszych uczniów. Bohaterowie filmów to zazwyczaj rówieśnicy widzów – małe dzieci na początku drogi edukacji szkolnej, które posiadają podobne dylematy i przygody. Jak radzą sobie w nowych sytuacjach? Co motywuje ich do działania? Kto wspiera bohaterów filmowych w rozwiązywaniu sytuacji trudnych? Utożsamianie się z filmowymi postaciami powoduje, że widz w sali kinowej identyfikuje się z przygodami młodych bohaterów i uczy się właściwego postępowania. Jednocześnie dobrze się bawi.

Korzyści

Dzięki cyklowi „Filmowi bohaterowie” uczeń:

  • potrafi budować pozytywne relacje społeczne, czerpiąc wzorce postępowania sprzyjające właściwemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele)
  • jest wprowadzony w świat wartości, w tym ofiarności i współpracy
  • poznaje inne kultury i porządkuje wiedzę o świecie
  • rozwija empatię i przynależność do grupy
  • wzmacnia wzajemne zaufanie, siłę przyjaźni i akceptacji
  • okazuje szacunek wobec siebie i innych osób
  • zdobywa wiedzę i nowe umiejętności, jako bazę do osiągania życiowych sukcesów,
  • kształtuje postawę otwartości wobec świata i innych ludzi oraz aktywności w życiu społecznym