Filmowe sekrety

Szkoła podstawowa 1-3

Opis cyklu

Czym są kino i film? Kto i co kryje się za obrazem i dźwiękiem, który towarzyszy nam w czasie seansu? Dzieci stawiają sobie i dorosłym wiele pytań. Chcą wiedzieć, jak powstają animacje, czy trudno być aktorem, co to jest rekwizyt i czy w każdym filmie potrzebne są słowa.

Cykl „Filmowe sekrety” został opracowany właśnie z myślą o młodych odkrywcach. Uczestniczący w projekcie uczniowie mają okazję zapoznać się z obsypywanymi nagrodami wyjątkowymi produkcjami – wyselekcjonowanymi ze względu na świetnie przedstawione bliskie dziecku tematy (emocje, rodzina, przyjaźń, zwierzęta). Jednocześnie, poprzez specjalnie zaplanowane prelekcje i zajęcia szkolne prowadzone na podstawie starannie opracowanych scenariuszy, poznają tajemnice tworzenia i powstawania różnego rodzaju filmów, stając się bardziej świadomymi widzami.

Korzyści

Dzięki cyklowi „Filmowe sekrety” uczeń:

  • wszechstronnie rozwija się poprzez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie naturalnej ciekawości poznawczej,
  • wyraża swoje spostrzeżenia i przeżycia za pomocą wypowiedzi ustnej lub pisemnej oraz różnorodnych artystycznych form wyrazu,
  • pracuje w zespole,
  • rozumie przekaz filmowy (wizualny, słowny, muzyczny), interpretuje go, zbiera na jego podstawie informacje.

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu! Nauczyciel zapisuje swoich uczniów na wybrany cykl w kinie w swoim miescie lub online. 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy dla szkół