Filmowe przygody (online)

Przedszkole

Opis cyklu

Seansom kinowym towarzyszy niezwykła atmosfera, odrobina tajemnicy i magii, dzięki której widzowie w łatwy sposób przenoszą się do świata wyobraźni. Warto odwiedzać kino już nawet z przedszkolakami. Ważne jest tylko, żeby starannie dobrać repertuar, biorąc pod uwagę możliwości rozwojowe oraz wrażliwość dzieci w tym wieku.

Cykl „Filmowe przygody” prezentuje filmy bardzo uniwersalnym przekazie, stanowiące idealną pomoc w rozwijaniu kompetencji społecznych dzieci. Kilkulatki szybko utożsamią się z bohaterami, którzy tak jak oni nawiązują pierwsze relacje towarzyskie, dowiadują się, na czym polega praca zespołowa i współdziałanie, uczą się rzetelności oraz odpowiedzialności za swoje czyny i podjęte decyzje. Bliskie im będą zarówno nieskrępowana niczym radosna zabawa, jak i trudne sytuacje niepowodzenia – takie jak uprzedzenia, brak akceptacji dla inności, odrzucenie ze strony kolegów.

Filmy wzbudzają zaciekawienie młodego widza i zachęcają do refleksji nad poruszanymi zagadnieniami. Stanowią też świetny pretekst do organizowania sytuacji wychowawczych oraz warsztatów plastycznych.

Korzyści

Dzięki cyklowi „Filmowe przygody” dziecko:

• przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej,

• rozwija niezbędne umiejętności społeczne,

• kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

• buduje system wartości, rozpoznaje, co jest dobre, a co złe,

• łączy przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidzieć konsekwencje swoich działań,

• wypowiada się za pomocą różnych technik artystycznych,

• jest ciekawe świata, rozbudzone poznawczo i kulturowo,

• potrafi zachować się w kinie i teatrze,

• refleksyjnie podchodzi do przekazywanych mu treści, wyciąga wnioski.

Projekcje w miastach

Formularz zgłoszeniowy

Nauczyciele zapisują swoich uczniów na wybrany cykl w kinie lub online w swoim mieście.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy