Filmowe przygody

Przedszkole

Opis cyklu

Seansom kinowym towarzyszy niezwykła atmosfera, odrobina tajemnicy i magii, dzięki której widzowie w łatwy sposób przenoszą się do świata wyobraźni. Warto odwiedzać kino już nawet z przedszkolakami. Ważne jest tylko, żeby starannie dobrać repertuar, biorąc pod uwagę możliwości rozwojowe oraz wrażliwość dzieci w tym wieku.

Cykl „Filmowe przygody” prezentuje filmy krótko i długometrażowe o bardzo uniwersalnym przekazie, stanowiące idealną pomoc w rozwijaniu kompetencji społecznych dzieci. Kilkulatki szybko utożsamią się z bohaterami, którzy tak jak oni nawiązują pierwsze relacje towarzyskie, dowiadują się, na czym polega praca zespołowa i współdziałanie, uczą się rzetelności oraz odpowiedzialności za swoje czyny i podjęte decyzje. Bliskie im będą zarówno nieskrępowana niczym radosna zabawa, jak i trudne sytuacje niepowodzenia – takie jak uprzedzenia, brak akceptacji dla inności, odrzucenie ze strony kolegów.

Filmy wzbudzają zaciekawienie młodego widza i zachęcają do refleksji nad poruszanymi zagadnieniami. Stanowią też świetny pretekst do organizowania sytuacji wychowawczych oraz warsztatów plastycznych.

Korzyści

Dzięki cyklowi „Filmowe przygody” dziecko:

  • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej,
  • rozwija niezbędne umiejętności społeczne,
  • kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji ,
  • buduje system wartości, rozpoznaje, co jest dobre, a co złe,
  • łączy przyczynę ze skutkiem i próbuj e przewidzieć konsekwencje swoich działań,
  • wypowiada się za pomocą różnych technik artystycznych,
  • jest ciekawe świata, rozbudzone poznawczo i kulturowo,
  • potrafi zachować się w kinie i teatrze,
  • refleksyjnie podchodzi do przekazywanych mu treści, wyciąga wnioski.

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu! Nauczyciel zapisuje swoich uczniów na wybrany cykl w kinie w swoim miescie lub online. 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy dla szkół