Film na maturze

Szkoła ponadpodstawowa

Opis cyklu

Cykl "Film na maturze":

 

 • wspiera przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego;
 • prezentuje najciekawsze produkcje z ostatnich lat, zawiera również przykład klasyki filmowej;
 • daje szansę przeanalizowania różnych form i gatunków filmowych;
 • wprowadza wiedzę teoretyczną dotyczącą przygotowania do funkcjonalnej interpretacji dzieła audiowizualnego;
 • umożliwia dyskurs w wielu kontekstach – w zakresie poetyki, estetyki, problematyki czy powiązań filmu i literatury;
 • daje pretekst do rozważań nad różnymi aspektami aktywności człowieka;
 • jest punktem wyjścia do rozmowy o wartościach, trudnych wyborach i dylematach moralnych współczesnego człowieka;
 • poszerza perspektywę odbioru tekstów kultury;
 • przekazuje wiedzę na temat współczesnych zjawisk, wydarzeń historycznych czy zachowań społecznych;
 • umożliwia uczniom zyskanie nowej perspektywy poznawczej w kontekście omawianych dzieł.

Korzyści

Dzięki cyklowi "Film na maturze" uczeń:

 

 

 • rozumie teksty o skomplikowanej budowie, dostrzega sensy zawarte w strukturze głębokiej tekstu;
 • w interpretacji tekstów kultury wykorzystuje wiedzę o kontekstach;
 • doskonali umiejętności świadomego odbioru tekstu kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym i aksjologicznym;
 • wskazuje związki między różnymi aspektami utworu (estetycznym, etycznym, poznawczym);
 • konfrontuje własne doświadczenia z sytuacją bohaterów;
 • określa motywy, symbole i środki filmowe;
 • określa problematykę utworu;
 • analizuje sceny z filmu pod kątem tematu;
 • prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z tekstem audiowizualnym.

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu! Nauczyciel zapisuje swoich uczniów na wybrany cykl w kinie w swoim miescie lub online. 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy dla szkół