Film na maturze

Szkoła ponadpodstawowa

Opis cyklu

Cykl:
• wspiera przygotowania uczniów do
egzaminu maturalnego;
• prezentuje najciekawsze produkcje z ostatnich
lat, zawiera również przykład klasyki filmowej;
• daje szansę przeanalizowania różnych
form i gatunków filmowych;
• wprowadza wiedzę teoretyczną dotyczącą
przygotowania do funkcjonalnej
interpretacji dzieła audiowizualnego;
• umożliwia dyskurs w wielu kontekstach –
w zakresie poetyki, estetyki, problematyki
czy powiązań filmu i literatury;
• daje pretekst do rozważań nad różnymi
aspektami aktywności człowieka;
• jest punktem wyjścia do rozmowy
o wartościach, trudnych wyborach i dylematach
moralnych współczesnego człowieka;
• poszerza perspektywę odbioru tekstów kultury;
• przekazuje wiedzę na temat współczesnych zjawisk,
wydarzeń historycznych czy zachowań społecznych;
• umożliwia uczniom zyskanie nowej perspektywy
poznawczej w kontekście omawianych dzieł.

Korzyści

Uczeń:
• rozumie teksty o skomplikowanej budowie, dostrzega
sensy zawarte w strukturze głębokiej tekstu;
• w interpretacji tekstów kultury
wykorzystuje wiedzę o kontekstach;
• doskonali umiejętności świadomego odbioru
tekstu kultury na różnych poziomach: dosłownym,
metaforycznym, symbolicznym i aksjologicznym;
• wskazuje związki między różnymi aspektami
utworu (estetycznym, etycznym, poznawczym);
• konfrontuje własne doświadczenia
z sytuacją bohaterów;
• określa motywy, symbole i środki filmowe;
• określa problematykę utworu;
• analizuje sceny z filmu pod kątem tematu;
• prezentuje własne przeżycia wynikające
z kontaktu z tekstem audiowizualnym.

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu! Nauczyciel zapisuje swoich uczniów na wybrany cykl w kinie w swoim miescie lub online. 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy dla szkół