Dojrzewanie w kinie (online)

Szkoła podstawowa 7-8

Opis cyklu

Obiektyw kamery skierowany na młodego bohatera. Kogo zobaczymy? Kogoś, kto pozwoli uczniom znaleźć wspólną tożsamość, doświadczać świata, akceptować ciekawość i niezależność? Co będzie niósł ze sobą wizualny przekaz? Czy pomoże w konstruowaniu uniwersalnego sytemu wartości, w rozumieniu samego siebie i innych ludzi?

Cykl „Dojrzewanie w kinie” stawia na bohatera poszukującego, który przekracza granicę dziecko–dorosły. To trudne, ale zarazem fascynujące wyzwanie. Prezentowane obrazy stanowią źródło analogii do rzeczywistego świata nastolatków i pomagają zdefiniować oraz rozwiązać nurtujące ich problemy. Ekranowi rówieśnicy uczą się walczyć z własnymi lękami, chcą być odpowiedzialni, samodzielni, walczą o swoją autonomię. Udowadniają, że choć nie ma łatwej recepty na bolączki wieku dorastania, potrafią odnaleźć się w świecie dziecięcych fantazji i w rzeczywistości dorosłych.

Uczniowie biorący udział w projekcie poznają wielowymiarowy świat uniwersalnych wartości. Obcują z postaciami, które tworząc piękne historie, otwierają pole do dyskusji na temat przyjaźni, miłości, rywalizacji, odmienności i nadziejach, jakie niesie współczesny świat.

Korzyści

Dzięki cyklowi „Dojrzewanie w kinie” uczeń :

• rozwija zdolność dostrzegania prawdy, dobra i piękna,

• szanuje innych ludzi,

• rozumie przemiany okresu dojrzewania,

• dostrzega uniwersalne wartości i wiąże je z postawami społecznymi,

• staje się świadomym odbiorcą kultury filmowej,

• kształtuje i rozwija zdolność rozumienia dzieła filmowego,

• rozwija umiejętność krytycznego myślenia, oceny postaw i zachowań bohaterów filmowych, charakteryzując ich emocje i uczucia,

• konfrontuje własne doświadczenia z sytuacją bohaterów,

• interpretując film, wykorzystuje konteksty społeczne oraz znajduje nawiązania do wątków kulturowych i literackich,

• ćwiczy umiejętność komunikowania i uzasadnia wypowiedzi w odniesieniu do tekstu kultury,

• potrafi przyjąć cudze poglądy i polemizować z nimi,

• podejmuje próby rozwiązania przedstawionego problemu,

• rozwija potrzebę uczestniczenia w kulturze.

Projekcje w miastach

Formularz zgłoszeniowy

Nauczyciele zapisują swoich uczniów na wybrany cykl w kinie lub online w swoim mieście.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy