Chodzę to kina (online)

Przedszkole

Opis cyklu

Kino to niezwykłe miejsce, które w parę chwil jest w stanie przenieść nas do świata wyobraźni. Duży ekran i specyficzny klimat sprawiają, że dla przedszkolaka treść filmu staje się wyjątkowo realistyczna, a seans na długo pozostaje w pamięci, skłania do przemyśleń i wyciągania wniosków.

„Chodzę do kina” to cykl starannie wyselekcjonowanych filmów z różnych zakątków świata, zarówno długo-, jak i krótkometrażowych, które bawią i uczą. Piękne, mądre, wartościowe obrazy z przekazem w pogodny sposób przybliżają świat. Poruszana w nich tematyka jest bliska dzieciom w wieku przedszkolnym, co pozwala im utożsamić się z bohaterem i aktywnie współprzeżywać jego radości i smutki.

Proponowany zestaw filmów stanowi idealny punkt wyjścia do tworzenia sytuacji wychowawczych, rozwoju kompetencji społecznych oraz rozmów na takie tematy, jak uczucia i emocje (wachlarz uczuć kilkulatka jest bardzo szeroki, naprzemiennie pojawiają się chwile szczęścia, smutku, sympatii, niechęci, strachu, zazdrości, a nawet gniewu; dziecku nie jest łatwo poradzić sobie z tymi uczuciami, a jeszcze trudnej o nich rozmawiać), czym jest przyjaźń i rodzina, tworzenie relacji, pomaganie kolegom, umiejętność współpracy oraz identyfikowania się z cudzymi uczuciami.

To pojęcia i wartości, których przedszkolak dopiero się uczy, podobnie jak bohaterowie oglądanych przez niego filmów. Towarzyszące cyklowi warsztaty plastyczne stanowią świetną okazję do estetycznej interpretacji filmów, a jednocześnie wpływają na rozwój motoryki małej i kreatywności.

Korzyści

Dzięki cyklowi „Chodzę to kina” dziecko:

• kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

• buduje system wartości, rozpoznaje, co jest dobre, a co złe,

• rozwija niezbędne umiejętności społeczne,

• wypowiada się za pomocą różnych technik artystycznych,

• jest ciekawe świata, rozbudzone poznawczo i kulturowo,

• potrafi zachować się w kinie i teatrze,

• refleksyjnie podchodzi do przekazywanych mu treści, wyciąga wnioski,

• kształtuje wrażliwość, w tym wrażliwość estetyczną w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka.

• wzmacnia poczucie własnej wartości, indywidualności i oryginalności oraz potrzebę tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

• rozumie emocje własne i innych ludzi,

• uczy się dbania o zdrowie psychiczne,

Projekcje w miastach

Formularz zgłoszeniowy

Nauczyciele zapisują swoich uczniów na wybrany cykl w kinie lub online w swoim mieście.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy