Wychowanie w kinie

Program

Czas trwania: 15:30-19:00

BLOK I: Uczeń po godzinach

Temat: Kiedy uczeń wpada w nieodpowiednie towarzystwo. Czy nauczyciel powinien ingerować w prywatne życie ucznia?

„Była sobie dziewczyna”, Wielka Brytania 2009, reż. Lone Scherfig

Termin: 10.10.2017 r. (wtorek)

Temat: Nauczyciel a konflikt domowy. Jak pomóc uczniom z problemami rodzinnymi?

„Mali mężczyźni”, Grecja/USA 2016, reż. Ira Sachs

Termin: 14.11.2017 (wtorek)

BLOK II: Uczeń w obliczu choroby

Temat: Jak walczyć z wycofaniem uczniów z autyzmem? Autyzm a współuczestnictwo w życiu szkoły.

„Życie animowane”, Francja/USA 2016, reż. Roger Ross Williams

Termin: 5.12.2017 r. (wtorek)

Temat: Czy obchodzić się jak „z jajkiem”? Adaptacja uczniów ze schorzeniami w środowisku
szkolnym.

„4 piętro”, Hiszpania 2003, reż. Antonio Mercero

Termin: 13.02.2018 r. (wtorek)

BLOK III: Różne oblicza dyskryminacji

Temat: Dyskryminacja ze względu na wiek. Dialog międzypokoleniowy – jak zrozumieć
nastolatków?

„Powrót do Brundibara”, Irlandia 2016, reż. John Butler

Termin: 13.03.2018 r. (wtorek)

Temat: Wielokulturowość w grupie rówieśniczej – jak pogodzić w klasie różnice kulturowe?

„Klasa”, Francja 2008, reż. Lauren Cantet

Termin: 10.04.2018 r. (wtorek)

Współorganizatorem projektu Wychowanie w kinie w Warszawie jest Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. 

Kontakt

koordynacja projektu w Warszawie.