Psychologia w kinie

Archiwum edycji

Pilotaż projektu odbył się w 2009 roku w trakcie 4. edycji warsztatów filmowych dla nauczycieli podczas 9. MFF NH we Wrocławiu. Od tego czasu podobne wykłady realizowane są wspólnie z wydawnictwem Nowa Era.

2014

Słowa, które dają moc!

O dobrej komunikacji z uczniem – budowaniu wiary we własne możliwości i pozytywnej motywacji.

Seans:

Pan od muzyki, reż. Ch. Barratier, Niemcy, Francja, Szwajcaria 2004

2013

Konflikty są twórcze!

Seans:

Rzeź, reż. R. Polański, Francja, Hiszpania, Niemcy Polska 2011

Zagadnienia:

Jak wykorzystać sytuację konfliktową, aby doszło do poprawy relacji? Jak rozwiązać konflikt, aby wszyscy czuli się zwycięzcami?

2012

Jasna i ciemna strona Internetu.

O depresji ucznia i jego ucieczce w wirtualny świat. O edukacyjnym potencjale jasnej strony sieci.

Seans:

Sala samobójców, reż. J. Komasa, Polska 2011

Zagadnienia:

- jakie są objawy depresji, dlaczego wirtualny świat jest atrakcyjną przestrzenią dla młodych ludzi?

- cyber-przemoc – jak reagować, jak budować dobre relacje z uczniem?

- jak wykorzystać edukacyjny potencjał Internetu?

2011

Praca metodą projektu

Warsztaty poświęcone konstruowaniu, przeprowadzaniu i ewaluacji projektu w szkole.

Seans:

Rytm to jest to!, reż. Thomas Grube, Enrique Sanchez Lansch, Niemcy 2003

Zagadnienia:

- dyskusja o filmie z elementami wykładowymi na temat pracy metodą projektu

- uwarunkowania prawne (rozporządzenie MEN)

- przybliżenie idei pracy metodą projektu (pokazanie korzyści, wypracowanie sposobów motywowania młodzieży oraz zasad jej oceniania)

2010

Nauczyciel w klasie – wygraj szacunek i autorytet

Warsztaty poświęcone budowaniu autorytetu przez nauczyciela w kontaktach z uczniami opracowane przez Jolantę Białek (Psychologia w szkole, magazyn psychologiczny Charaktery)

Seans:

Klasa, reż. L. Cantet, Francja 2008

Zagadnienia:

- przedstawienie specyfiki rozwoju nastolatków (młodzież gimnazjalna i licealna)

- przybliżenie efektów wzmocnień pozytywnych i negatywnych (co trzeba wiedzieć o karach i nagrodach, aby efektywnie wykorzystać je w sytuacjach konfliktowych) i zasad nieraniącej komunikacji (jak nie prowokować uczniów, jak nie dać się sprowokować uczniowi)

2009

Pracuję  z klasą, uczę, wychowuję, rozwijam się 

Warsztaty poświęcone profilaktyce przemocy wobec nieletnich, opracowane przez dr Annę Piekarską (Uniwersytet Warszawski w Polsce, Auckland University of Technology w Nowej Zelandii)

Seans:

Męska sprawa, reż. Sławomir Fabicki, Polska 2001

Zagadnienia:

- wykształcenie umiejętności diagnozy objawów przemocy

- przekazanie podstawowych informacji na temat sposobów radzenia sobie z problemem przemocy (jakie możliwości ma nauczyciel, gdzie można znaleźć wsparcie, kiedy i jak ma reagować, jak rozmawiać z ofiarami i sprawcami przemocy)