Obywatele na horyzoncie

Partnerzy

Organizatorem projektu Obywatele na horyzoncie było Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, partnerem - Stowarzyszeniem HOMO FABER.

Współpraca merytoryczna: Sieć obywatelska - Watchdog Polska.

- Dla Stowarzyszenia Nowe Horyzonty projekt z zakresu działań obywatelskich to kolejny, bardzo ważny krok w kierunku pracy z filmem jako narzędziem do integracji i pobudzania dyskusji. Razem z uczestnikami, ekspertami i reporterami chcemy rozwijać sieć kontaktów, promować pozytywne działania i postawy, wspierać edukację obywatelską na poziomie lokalnym i poznać ciekawych ludzi, miejsca i ich problemy – mówiła Karolina Śmigiel, koordynatorka projektu.

- W Stowarzyszeniu Homo Faber, poprzez program Dobre Rządzenie, poszukujemy rozwiązań na rzecz zmiany własnego otoczenia. Podejmujemy działania w środowisku lokalnym, staramy się rozpoznawać możliwości zwiększenia udziału ludzi w życiu publicznym, a przede wszystkim integrowania ich aktywności wokół przestrzeni w jakiej żyją. 

Praca w czterech województwach jest dla nas wyzwaniem. Próbą zmierzenia się z nowymi kontekstami lokalnymi. Wspólnie z uczestnikami i uczestniczkami wypracujemy scenariusze działania w ich społecznościach w oparciu o wiedzę i praktyczne umiejętności zdobyte w trakcie warsztatów i internetowego kursu. Będziemy także wykorzystywać dotychczasowe doświadczenia poszczególnych osób biorących udział w projekcie. – Kinga Kulik, konsultantka części obywatelskiej kursu.

 

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Wartość współfinansowania szwajcarskiego: 80 741,06 CHF

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

Uczestnicy

zespół 1

Andrzej Łopata i Urszula Witwicka-Rutkowska
Kańczuga, woj. podkarpackie

Co robimy?

W lutym 2012 powołaliśmy Fundację „Tradycyjna Zagroda”, aby wspólnie działać i integrować mieszkańców na rzecz zrównoważonego rozwoju Pogórza Dynowskiego.

Co planujemy?

Chcemy przeciwdziałać degradacji środowiska naturalnego oraz inicjować oddolne działania na rzecz czystego Pogórza, tj. likwidacji dzikich wysypisk śmieci oraz procederu palenia śmieci w przydomowych piecach domowych.

zespół 2

Bartek Kisiel i Andrzej Śledź
Kraków, woj.małopolskie

Co robimy?

Uczestniczymy od wielu lat w sporze o „Wesołą Polanę”, stąd udało nam się dotrzeć do licznych grup, którym na sercu leży problem zanikania zielonych przestrzeni publicznych w Krakowie.

Co planujemy?

Postawiliśmy sobie za cel przywrócić „Wesołą Polanę” mieszkańcom Dzielnicy i całego Krakowa, a tym samym przywrócić jej unikalne funkcje integrujące i tożsamościowe.

zespół 3

Damian Stasikowski i Łukasz Kotulak
Jasło, woj. podkarpackie

Co robimy?

Jesteśmy czynnymi harcerzami i zaangażowanymi lokalnie mieszkańcami Jasła.

Co planujemy?

Chcemy naszym reportażem uratować dziedzictwo jasielskich harcerzy i pokazać je społeczności lokalnej i władzom samorządowym.

zespół 4

Emilia Glista i Dariusz Galica
Kościelisko / Zakopane, woj. małopolskie

Co robimy?

Społecznik i społecznica z wyboru, na pełen etat. Zajmujemy się tematami od sasa do lasa, od rozrywki, kultury, przez edukację, działania obywatelskie, po wolontariat i inicjatywy charytatywne

Co planujemy?

Jesteśmy przekonani, że zainteresowanie różnych środowisk tematem nieco zapomnianego Domu Ludowego w Kościelisku może być momentem przełomowym w procesie budowania lokalnej wspólnoty, a przywrócenie dawnego charakteru tego miejsca, przy zaangażowaniu różnych sił i środków, będzie spełnieniem jednego z naszych wspólnych marzeń.

zespół 5

Krzysztof Mosiężny i Marek Madej
Rzeszów, woj. podkarpackie

Co robimy?

Wspólnie z Markiem interesujemy się tematyką społeczeństwa obywatelskiego i działalnością różnych organizacji pozarządowych.

Co planujemy?

Chcielibyśmy popracować nad świadomością obywatelską mieszkańców, w szczególności w mniejszej społeczności, jaką jest Zabajka i miasteczko Głogów Małopolski. Pragniemy poprawić stan wiedzy i zainteresowania mieszkańców tych miejscowości, promować jednocześnie te miejsca, dowiedzieć się więcej o ich historii i ludziach.

zespół 6

Justyna Piekło i Aneta Paluch
Rzeszów, woj. podkarpackie

Co robimy?

Jesteśmy absolwentkami kulturoznawstwa na Uniwersytecie Rzeszowskim, od początku angażując się w różnego rodzaju inicjatywy realizowane w organizacjach młodzieżowych.

Co planujemy?

Chcemy zatem aktywizować subkultury młodzieżowe i ożywić underground jako alternatywę na uczestnictwo i tworzenie kultury.

zespół 7 

Maryana Schevchuk i Justyna Wójcik
Lublin, woj. lubelskie

Co robimy?

Jesteśmy wolontariuszkami w programie „PROJEKTOR- wolontariat studencki”. Lubimy ludzi i psychologię.

Co planujemy?

Problemem, który chcemy „przepracować”, jest niewiedza i nieświadomość ludzi co do możliwości wykorzystania materiałów, które nadają się do powtórnego użycia. Za pomocą tych przedmiotów można tworzyć dzieła sztuki – zarówno praktyczne, jak i miłe dla oka.

zespół 8

Natalia Świętoniowska i Agnieszka Całka
Łańcut, woj. podkarpackie

Co robimy?

Działamy w stowarzyszeniu Perełki z Łańcuta,gdzie współpracujemy z młodzieżą szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, stąd dostrzegamy potrzebę animacji tychże środowisk!

Co planujemy?

Chcemy zachęcić młodych ludzi do włączania się, w ramach wolontariatu, w działania na rzecz społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem akcji skierowanych do osób niepełnosprawnych intelektualnie. Mamy zamiar poprawić współpracę z samorządem i lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

zespół 9

Piotr Kusal i Artur Kaczkoś
Sandomierz, woj. podkarpackie

Co robimy?

Rozpoczęliśmy działania zmierzające do pokazania różnic architektonicznych naszego miasta widocznych na starej fotografii. Zorganizowaliśmy wystawę ,która właśnie trwa w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu pt." Mnie to urzekło". W trakcie tego procesu dotarło do nas, jak wielka wiedza o Sandomierzu kryje się we wspomnieniach ludzi którzy żyją i pamiętają jeszcze czasy wojny.

Co planujemy?

Istotą projektu jest pozostawienie dla historii i kolejnych pokoleń utrwalonych w postaci filmu wspomnień ludzi związanych z Sandomierzem. Działanie ma przybliżyć historie, pobudzić zainteresowanie naszym miastem a efekt w postaci filmu dokumentalnego ma stać się historycznym zapisem a także filmem edukacyjnym dla młodzieży.

zespół 10

Magdalena Kawecka i Anna Kras Głąb
Kraków, woj. małopolskie

Co robimy?

Jesteśmy nauczycielkami w SP w Krakowie w Dzielnicy Mistrzejowice

Co planujemy?

Problem, którym chciałybyśmy się zająć dotyczy zaktywizowania środowiska lokalnego, w którym funkcjonuje Nasza Szkoła. Chciałybyśmy proponując różnego rodzaju działania, podejmując różnorodne przedsięwzięcia wpływać na zmianę postrzegania rzeczywistości.

zespół 11

Olga Grabiwoda i Paula Dulnik
Kielce, woj. świętokrzyskie

Co robimy?

Jesteśmy fotografkami związanymi z Institute of Desing w Kielcach. Pasje fotograficzne łączymy z pracą z ludźmi.

Co planujemy?

Widzimy coraz powszechniejsze zrozumienie tego, że trwała satysfakcja z życia pojawia się podczas budowania wspólnej jakości.  Mając na uwadze tę zmianę myślenia, chcemy mieszkańcom  Kielc dać narzędzia do realizacji takiego podejścia w praktyce,  zaczynając od najprostszych działań, kojarzących się z codziennością i bliskością, ale nie wydzielonych czterema ścianami.

zespół 12

Joanna Kozłowska i Ewelina Stachórska
Wieliczka/Kraków, woj. małopolskie

Co robimy?

Jesteśmy nauczycielkami w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce.

Co planujemy?

Nie zgadzamy się na to, co zrobiono z nasyzm ulubionym radiem –Radiofonia, prowadzonym wcześniej przez Fundację Akademickiego Radia Żak. Dlatego zadałyśmy sobie pytanie: Co możemy zrobić? Jak zadziałać? W jaki sposób wesprzeć Stowarzyszenie jako słuchaczki, nauczycielki, obywatelki?

 

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Eksperci

Małgorzata Walczak

Reportażem telewizyjnym zaczęłam zajmować się w redakcji programu "Prosto z Polski" TVN24. Wcześniej pracowałam w serwisach informacyjnych. To była zupełnie inna bajka. Newsa trzeba przedstawić bardzo zwięźle, nie ma czasu na zbyt wiele emocji, na zabawę obrazem i dźwiękiem. Reportaż otworzył kolejny rozdział w moim życiu. To było wyzwanie. Poznałam wielu ciekawych ludzi i wiele historii niekiedy trudnych i wzruszających. Niektórych moich bohaterów nigdy nie zapomnę, są też tacy, z którymi cały czas mam kontakt.

Reportaż pokazuje świat takim, jakim on jest w sposób bezpośredni. Kamera przenosi rzeczywistość na ekran tworząc relację, a reporter staje się obserwatorem, uczestnikiem i niejednokrotnie detektywem. Dokument pozwala natomiast na większą swobodę a jego forma pozwala bardzo często na bardzo głęboką analizę tematu.

Czy każdy moze stowrzyć reportaż? Oczywiście, przede wszystkim liczy się pasja i pomysł.

Chciałabym pokazać uczestnikom, jak przygotować się do realizacji tematu, jak radzić sobie z problemami, które mogą wystąpić przy tworzeniu reportażu oraz jak myśleć "obrazem" i "dźwiękiem".

 

Jarosław Wszędybył

Filmem zajmuję się od... Nie pamiętam od kiedy, ale od dawna.

Bo to jest taka droga, że jak raz się na nią wejdziei jak raz połknie się bakcyla, to już najczęściej no way. Nie ma odwrotu.Krótko mówiąc - pasja. Dość szczególna, bo dająca możliwość tego, żeby żyć nie tylko swoim życiem, ale tez życiem bohaterów, ludzi wkoło. Pasja, która pozwala ci ciągle zadawać pytania ciągle szukać na nie odpowiedzi.

Kiedy się zastanawiam, co innego mógłbym w życiu robić, przychodzi mi na myśl wiele zawodów, bo interesuje mnie mnóstwo rzeczy. I pewnie właśnie dlatego zajmuję się jedną – filmem.

Dziś granice między gatunkami coraz bardziej się zacierają. Ewoluuje reportaż, ewoluuje dokument. Wszystko staje się coraz bardziej interdyscyplinarne. Ale myślę, że najogólniejsza różnica polega na tym, że dokument jest subiektywnym, coraz częściej kreacyjnym, spojrzeniem na jakiś temat, sprawę, ludzi. Nie jest jego celem zmienianie świata, rozwiązywanie problemów. Celem dokumentu, tak jak i filmu w ogóle, jest próba uchwycenia głębszej prawdy i głębszych zjawisk poprzez opowieść o konkretnej sytuacji i konkretnych bohaterach.Reportaż był i w przeważającej mierze nadal jest formą w, której przede wszystkim liczy się zwrócenie uwagi na dany, konkretny problem. Na tę sprawę, która jest owego reportażu tematem. Jest środkiem, który może, a nawet powinien dawać początek próbie rozwiązania podejmowanego problemu. Poprzez swoją filmową formę jest doskonałym narzędziem do takich działań w dzisiejszym świecie w, którym tak mocno jesteśmy wszyscy nastawienie na kulturę obrazkową.

Z kolei tym, co jest wspólne dla dokumentu i reportażu i w obu wypadkach jest najważniejsze, są emocje. Dobry reportaż i dobry dokument powinny wywoływać w ludziach emocje.