Nowe media w szkole

O projekcie

Specjalna podstrona zrealizowana na potrzeby projektu Nowe media prezetnowała przygotowane we współpracy z nauczycielami scenariusze lekcji pozwalające włączyć do prowadzonych zajęć wątki z obszaru nowych mediów. Przykłady, które umożliwią uatrakcyjnienie oraz uaktualnienie tematyki zajęć i eksponowały kulturową ciągłość pomiędzy głównymi obszarami zainteresowania szkoły – choćby literaturą – a tym, co interesuje uczniów.

Zawierała także opisy bezpłatnych i ogólnodostępnych narzędzi, które nauczyciele mogli wykorzystać w pracy z uczniami, a także informacje o podstawowych zasadach bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z gier komputerowych oraz informacje na temat prawa autorskiego i odnośniki do materiałów uzupełniających.

Inicjatywa wychodziła naprzeciw potrzebie coraz intensywniejszego włączania do programu zajęć szkolnych wspominanej także w podstawie programowej edukacji medialnej. Celem była refleksja  nad wpływem mediów na nasze codzienne funkcjonowanie, krytyczny namysł nad tymi zmianami, rozwijanie umiejętności wyszukiwania pochodzących z Internetu informacji oraz ich ocena, ale też usprawnienie pracy metodą projektu i rozbudzenie radości tworzenia.

Pokazywaliśmy, jak wykorzystać gry komputerowe i telefony komórkowe jako pretekst do rozmów związanych z tematyką lekcji. Jak tworzyć krótkie filmy animowane i remiksy. Jak podkładać napisy do filmów, przekształcając popularne dzieła w narzędzie własnej ekspresji. Jak sprawić, by uczniowie nie tylko korzystali z mediów – lecz by korzystali z nich mądrze.