Dekonsumpcja

Harmonogram realizacji

Pierwsza edycja projektu odbyła się w 2010 roku w pięciu warszawskich szkołach ponadgimnazjalnych w ramach pilotażu. Jej współorganizatorem byli trenerzy z Grupy eFTe Warszawa.

2010

Ogólny zarys:

I. część warsztatowa – trzy bloki warsztatowe poświęcone różnym wymiarom świadomej konsumpcji, których celem jest uświadomienie uczniom, że każdy akt konsumencki, to nie tylko przekazanie określonej kwoty w zamian za dany produkt, lecz także szereg innych konsekwencji, w tym ekologicznych oraz społecznych:

a) kupowanie a ekologia

b) kupowanie a konsekwencje społeczne

c) kupowanie a konsekwencje dla ludzi „tu i teraz”

II. część praktyczna – wybór aktywności, które realizowane są na podstawie wiedzy otrzymanej przez uczniów w części warsztatowej

Polecane filmy:

Czeski sen, reż. F Remunda i V. Klusak, Czechy 2004

China blue, reż. M.X. Peled, USA 2005

My kupujemy, kto płaci?, reż, L. Ekelund, K. Bjurling, Szwecja 2006

Wysoki koszt niskich cen, reż. R.Greenwald, USA 2005

Wiek głupoty, reż, F. Armstrong, Wielka Brytania 2008