O Dziale Edukacji SNH

Dział Edukacji

Dział Edukacji to jedna z głównych gałęzi Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. Od 2005 r. aktywnie wpływamy na kształt edukacji filmowej młodych widzów, prowadząc projekty upowszechniające wartościowe kino dla dzieci i młodzieży. Naszymi najważniejszymi inicjatywami są: Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, czyli całoroczne cykle filmowe dla szkół, Festiwal Filmowy Kino Dzieci, program dystrybucyjny Kino Dzieci Prezentuje, projekt skierowany do rodziców Klub Kina Dzieci czy też Warsztaty Filmowe dla nauczycieli.

Każdy projekt realizujemy z przekonaniem o potrzebie kontaktu z dziełem filmowym już od najmłodszych lat. Chcemy, by młodzi widzowie poprzez refleksyjny odbiór sztuki filmowej rozwijali swoją wrażliwość, zdobywali wiedzę i lepiej rozumieli otaczający ich świat. Naszym celem jest również wsparcie nauczycieli, rodziców, animatorów kultury oraz pracowników kin, którzy tak jak my dostrzegają wartość sztuki filmowej i jej potencjał w edukacji dzieci i młodzieży.

W 2018 roku Dział Edukacji został uhonorowany nagrodą Platynowych Koziołków przyznawaną przez Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! za wybitny wkład w kinematografię i media audiowizualne dla dzieci i młodzieży z uzasadnieniem:

"Filmy, nawet te najwspanialsze, nie byłyby potrzebne, gdyby nie miał ich kto oglądać. Żeby oglądać filmy trzeba rozumieć ich język. I muszą być dostępne. Na tych pewnikach zbudowane są założenia misji, którą tegoroczni Laureaci realizują z entuzjazmem i konsekwencją godną sprawy, jaką jest kino dla dzieci i młodzieży w Polsce. Podziw budzi wszechstronność ich działań i łącząca je wewnętrzna logika. Zaczynali od cyklów szkolnej edukacji filmowej, które do dzisiaj stanowią jeden z filarów ich działalności. O uczniach decydują nauczyciele, szybko więc zaczęli i ich edukować oraz, co równie ważne, rozwijać ich pasję kina. Niezadowoleni z ubóstwa oferty repertuarowej, z której mogli korzystać w swoich programach, zabrali się za własną dystrybucję filmową. Świadomi tego, że publiczność kocha rodzime kino, podjęli się inspirowania i wspierania branży na polu koncepcyjnym i scenariuszowym. W rezultacie są dzisiaj wyjątkowym, i to na skalę europejską, operatorem kompleksowego programu upowszechniającego i wspierającego kino dziecięce i młodzieżowe w Polsce, a zarazem jednym z ważniejszych sprawców tworzącego się właśnie boomu na ten gatunek w naszym kraju. Platynowe Koziołki 2018 przyznajemy Działowi Edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, za kompleks projektów, złożony z takich działań jak Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – całoroczne edukacyjne cykle filmowe dla szkół, Festiwal Filmowy Kino Dzieci, Program dystrybucyjny Kino Dzieci Prezentuje, Klub Kina Dzieci, Warsztaty filmowe dla nauczycieli, Kino Dzieci Pro czy Warsaw Kids Film Forum. Jednocześnie konstatujemy, że nagroda nie stanowi bynajmniej podsumowania dorobku Laureata, gdyż jego aktywność ma charakter dynamiczny i rozwojowy; z zainteresowaniem czekamy na kolejne pomysły, projekty i programy, ciekawi, co wymyślą, czemu poświęcą uwagę i co jeszcze dobrego zrobią dla kina młodego widza w Polsce. "

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty to organizacja pozarządowa, której celem jest upowszechnianie ambitnej sztuki filmowej spoza głównego nurtu. Od początku naszej działalności (2003 r.) powstało wiele projektów promujących współczesne wartościowe kino, takich jak największy festiwal filmowy w Polsce MFF Nowe Horyzonty, skupiony na niezależnej kinematografii amerykańskiej American Film Festiwal, Kino Nowe Horyzonty czy inicjatywy Działu Edukacji (Festiwal Filmowy Kino Dzieci, Warsaw Kids Film Forum).

Materiały prasowe

Na naszym serwerze FTP mają Państwo bieżący dostęp do materiałów na temat projektów edukacyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Będzie można tam znaleźć materiały prasowe, zdjęcia i relacje z przebiegu projektów.

c.nowehoryzonty.pl
login:
press
hasło: press
folder: Edukacja Nowe Horyzonty 

Kontakt dla prasy

Agnieszka Krajewska
pr & marketing manager
pr & marketing manager
608 430 487

Dział Edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty

ul. Zamenhofa 1
00-153 Warszawa
tel.: 22 530 66 40, fax: 22 831 06 63

Staż

Udało nam się stworzyć program stażowy, w którym uczestniczyło kilka osób. Odbycie stażu możliwe jest też w innych miastach.

Do zadań stażystów należą:

– organizacja i animacja pokazów edukacyjnych w ramach NHEF (w tym organizacja warsztatów plastycznych, prowadzenie dyskusji z młodzieżą po filmach)
– kontakt z nauczycielami
– organizacja wydarzeń specjalnych dla nauczycieli
– redagowanie tekstów informacyjnych
– sporządzanie baz teleadresowych


Kontakt ws. stażu w Warszawie:

Zapraszamy do kontaktu z Katarzyną Kucią - kierowniczką finansowo-organizacyjną Działu Edukacji.

e-mail: katarzyna.kucia@nowehoryzonty.pl, tel.: +48 501 647 248

 

Regulamin serwisu

Poniżej znajdą Państwo do pobrania regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.nhef.pl