Jak Stowarzyszenie pracuje z filmem

Praca z filmem

Proponujemy comiesięczne projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w ramach cykli tematycznych dostosowanych do wszystkich etapów edukacyjnych. Nasza edukacja filmowa jest powiązana z podstawą programową, wspiera nas Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jak pracujemy z filmem? Przy każdym cyklu wskazujemy związki z podstawą programową, przygotowujemy prezentację multimedialną oraz prelekcję do każdego filmu, a nauczycielom zapewniamy obszerne materiały dydaktyczne (scenariusze lekcji, analizy psychologiczne). W zależności od wieku naszych widzów proponujemy również warsztaty plastyczne i dyskusje.

Analizy psychologiczne

Analizy psychologiczne

W materiałach dydaktycznych do filmów NHEF znajdują się analizy psychologiczne, które znajdą zastosowanie nie tylko na lekcji, ale mogą być również pomocne w rozmowie rodzica z dzieckiem o filmie. Analizy wyszczególniają najważniejsze obszary tematyczne filmu i stawiają ważne pytania, które można rozwinąć w rozmowie z podopiecznym. Poniżej przykładowe analizy psychologiczne i najnowszy katalog Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej. Wszystkie materiały dostępne w bazie materiałów dydaktycznych.