Jak Stowarzyszenie pracuje z filmem

NHEF online

Seanse online w ramach NHEF można będzie zamawiać od 12 października.

W wersji online dostępne będą wszystkie cykle dla grup wiekowych od przedszkoli do klas SP (Przedszkola, 1-3 SP, 4-6 SP, 7-8 SP) oraz jeden cykl dla szkół ponadpodstawowych (Nowe Horyzonty Kina). Korzystający z wersji online otrzymuje dostęp do filmu, prelekcji wideo oraz materiałów dydaktycznych. Filmy online zamieszczane będą systematycznie, tj. co miesiąc na platformę dodawany będzie 1 nowy film do każdego cyklu. 
Szkoła zgłasza się do udziału w wersji online poprzez formularz zgłoszeniowy (tak samo jak do wersji stacjonarnej), a kino, które zgłoszenie przyjęło, zamawia w imieniu szkoły dostępy na naszej platformie

Szkoły z miast, w których nie ma kina biorącego udział w NHEF, zgłaszają chęć udziału bezpośrednio nam wypełniając formularz zgłoszeniowy i jako miasto wybierając NHEF-online, lub telefonicznie pod adres martyna.jakubiak@nowehoryzonty.pl

 

 

Praca z filmem

Proponujemy do wyboru udział w comiesięcznych projekcjach kinowych dla uczniów, realizowanych w ramach cykli tematycznych dostosowanych do wszystkich etapów edukacyjnych lub skorzystanie z naszej oferty ONLINE.

Nasza edukacja filmowa jest powiązana z podstawą programową, wspiera nas Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jak pracujemy z filmem? Przy każdym cyklu wskazujemy związki z podstawą programową, przygotowujemy prezentację multimedialną oraz prelekcję do każdego filmu, a nauczycielom zapewniamy obszerne materiały dydaktyczne (scenariusze lekcji, analizy psychologiczne). W zależności od wieku naszych widzów proponujemy również warsztaty plastyczne i dyskusje.

Analizy psychologiczne

Analizy psychologiczne

W materiałach dydaktycznych do filmów NHEF znajdują się analizy psychologiczne, które znajdą zastosowanie nie tylko na lekcji, ale mogą być również pomocne w rozmowie rodzica z dzieckiem o filmie. Analizy wyszczególniają najważniejsze obszary tematyczne filmu i stawiają ważne pytania, które można rozwinąć w rozmowie z podopiecznym. Poniżej przykładowe analizy psychologiczne i najnowszy katalog Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej. Wszystkie materiały dostępne w bazie materiałów dydaktycznych.