Zestaw filmów krótkich: Różnimy się!

Krótkometrażowy

K. Ulseth, M. van der Wel, A. Chubinidze, K. O'Rourke, O. Bárczy, M. Iskhakova, L. von Döhren / Norwegia, Holandia, Francja, Szwajcaria, Irlandia, Węgry, Belgia / 2015 - 2017 / 50'
Szkoła podstawowa 1-3

Opis filmu

Zestaw filmów animowanych ukazujący młodym ludziom, jak możemy się różnić. Bohaterowie tych króciutkich historii przeżywają w codziennej wędrówce trudności i lęki. Jednak nikt nie pozostaje bez pomocy, a każda odmienność jest akceptowana, bo najlepiej patrzeć „sercem”.

Czasem niewiele wystarczy, by zrozumieć drugą istotę. Trzeba się tylko uważnie przyglądać i nie oceniać po pozorach. Tak jest z małą dziewczynką, która zaprzyjaźnia się z gorylem, czy ludzikiem z pudełka pomagającym niewidomemu. Filmowy zestaw animacji prezentuje wiele postaci, których wspólną cechą jest sposób patrzenia na drugiego: z życzliwością i akceptacją. Niesie też ważną prawdę, że każdy jest inny i to stanowi ogromną wartość, bo pozwala nam sobie nawzajem wiele dać, jesteśmy wtedy sobie potrzebni.

 

W skład zestawu wchodzą następujące filmy:
Chłopiec w skorupce, reż. K. Ulseth, Norwegia 2016, 12 min
Dziewczynka i noc, reż. M. Iskhakova, Francja 2015, 8 min
Hej Jelonku!, reż. O. Bárczy, Węgry 2015, 7 min
Kieszonkowy człowieczek, reż. A. Chubinidze, Francja 2016, 8 min
Mały ptaszek i gąsienica, reż. L. von Döhren, Szwajcaria 2017, 4 min
Sabaku, reż. M. van der Wel, Holandia 2016, 3 min
Zagubiony list, reż. K. O'Rourke, Irlandia 2016, 8 min

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Zestaw filmów krótkich: Różnimy się! [Scenariusz]
Szkoła podstawowa 1-3
Szkoła podstawowa 1-3
Zestaw filmów krótkich: Różnimy się! [Analiza]
Szkoła podstawowa 1-3
Szkoła podstawowa 1-3

Wątki z prelekcji

Pięknie się różnić.

Czym ludzie różnią się od siebie? Dlaczego jesteśmy różni? W czym ludzie są do siebie podobni? Dlaczego boimy się inności? Kto to jest prawdziwy przyjaciel? Czy jeśli ktoś jest od nas inny to jest mniej wartościowy?

Pojęcia kluczowe

odmienność, różnice, podobieństwa, szacunek, tolerancja, przyjaźń, pomoc, mały, wielki człowiek, niepowtarzalność, trudności, lęki

Powiązanie z podstawą programową

Uczeń:

Edukacja polonistyczna

  • wyodrębnia postacie i zdarzenia, ustala kolejność zdarzeń, ich wzajemną zależność, odróżnia zdarzenia istotne od mniej istotnych, postacie główne i drugorzędne;
  • wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami.

Edukacja społeczna

  •  ocenia swoje postępowanie i innych osób;
  • respektuje normy i reguły postępowania w rodzinie;
  • wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się.

Edukacja plastyczna

  • wykonuje prace i impresje plastyczne jako formy przekazania i przedstawienia uczuć, nastrojów i zachowań.