Zestaw filmów krótkich: Kino nieme

Krótkometrażowy

reż. A. Lumiére, L. Lumiére, G. Méliès, B. Keaton / Polska, Francja, USA / 1895 / 54'
Szkoła podstawowa 4-6

Opis filmu

Współcześnie, po ponad stu latach istnienia kina, seanse filmowe są bardzo popularne. Jak wyglądały pierwsze projekcje? Jakie były reakcje widzów na pierwsze filmy? 

Zestaw pierwszych niemych filmów uświadomi uczniom, jak wyglądało kino u swoich początków. Młodzi odbiorcy dowiedzą się, jak wyglądały pierwsze pokazy i kim był taper. Widzowie będą mieli okazję uświadomić sobie, że od chwili wynalezienia kinematografu do momentu, gdy filmy zaczęły opowiadać rozbudowane historie, musiało upłynąć wiele czasu.

W skład zestawu wchodzą następujące filmy:

„Wjazd pociągu na stację w La Ciotat” / Francja 1896 / „Niagara” / USA 1912 / „Podróż do krainy niemożliwości” / Francja 1904 /, „Karmienie dziecka” / Francja 1895 / „Młody Sherlock Holmes” / USA 1924 / „Polewacz polany” / Francja 1895 /

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Zestaw filmów krótkich: Kino nieme [Analiza]
Szkoła podstawowa 4-6
Szkoła podstawowa 4-6
Zestaw filmów krótkich: Kino nieme [Scenariusz]
Szkoła podstawowa 4-6
Szkoła podstawowa 4-6

Film w ramach cyklu

Wątki z prelekcji

Narodziny kina

Jakie są okoliczności wynalezienia kinematografu i wyświetlenia pierwszego pokazu filmowego? Które filmy i nazwiska twórców należy uznać za początki kinematografii? Co to jest kino nieme?

Pojęcia kluczowe

kinematograf, kino nieme, kamera, taśma filmowa, wynalazek

Powiązanie z podstawą programową

JĘZYK POLSKI

Uczeń:

  • rozumie swoistość tekstów kultury przynależnych do: literatury, teatru, filmu, muzyki, sztuk plastycznych i audiowizualnych;
  • wyodrębnia elementy składające się na spektakl teatralny (gra aktorska, reżyseria, dekoracja, charakteryzacja, kostiumy, rekwizyty, muzyka);
  • wyodrębnia elementy dzieła filmowego i telewizyjnego (scenariusz, reżyseria, ujęcie, gra aktorska, muzyka);
  • wskazuje cechy charakterystyczne przekazów audiowizualnych (filmu, programu informacyjnego, programu rozrywkowego);
  • świadomie i z uwagą odbiera filmy, koncerty, spektakle, programy radiowe i telewizyjne
  • rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikacji (np. gest, mimika, postawa ciała).

HISTORIA

Uczeń:

  • rozpoznaje rodzaje źródeł historycznych;
  • wymienia nowe idee polityczne i zjawiska kulturowe, w tym początki kultury masowej i przemiany obyczajowe.