Yakari i wielka podróż

online i w kinie

reż. X. Giacometti, T. Genkel / Francja, Niemcy, Belgia / 2020 / animowany/ 83'
Szkoła podstawowa 1-3

Opis filmu

Yakari pochodzi z plemienia Siuksów. Wspólnie z bliskimi przemierza prerię śladami bizonów. Jednak pewnego dnia chłopiec oddziela się od krewnych i sam podąża za dzikim mustangiem. Ta podróż na zawsze zmieni jego życie.   

Yakari pragnie dorosnąć i stać się pełnoprawnym członkiem plemienia. Chcąc udowodnić  swoją odwagę, wyrusza w samotną podróż w pogoni za dzikim mustangiem – Małym Piorunem, którego zamierza oswoić. Wyprawa okazuje się jednak czymś więcej, niż mógł się spodziewać. Chłopiec otrzymuje od Wielkiego Orła pióro, a wraz z nim – zdolność porozumiewania się ze zwierzętami. Czy mały Siuks będzie umiał wykorzystać ten niezwykły dar w podróży przez dziką prerię? Pełnometrażowa animacja o Yakarim jest adaptacją serii komiksów autorstwa scenarzysty Joba (André Jobin) i rysownika Deriba (Claude de Ribaupierre). Polskim widzom znany jest również serial Yakari.  

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Yakari i wielka podróż [Analiza]
Szkoła podstawowa 1-3
Szkoła podstawowa 1-3
Yakari i wielka podróż [Scenariusz]
Szkoła podstawowa 1-3
Szkoła podstawowa 1-3

Film w ramach cyklu

Wątki z prelekcji

Stany Zjednoczone

Geografia Stanów Zjednoczonych. Kim byli rdzenni mieszkańcy Ameryki – Indianie? Co to jest odwaga? Czy łatwo stworzyć adaptację filmową komiksu?

Pojęcia kluczowe

Stany Zjednoczone, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Siuks, rdzenni mieszkańcy Ameryki, mustang, preria, totem

Powiązanie z podstawą programową

I. Edukacja polonistyczna

1. Osiągnięcia w zakresie słuchania. Uczeń:

1) słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie.

2.Osiągnięcia w zakresie mówienia. Uczeń:

1) wypowiada się płynnie, wyraziście, stosując adekwatne do sytuacji techniki języka mówionego: pauzy, zmianę intonacji, tempa i siły głosu;

2) formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia;

3) wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym;

7) dobiera stosowną formę komunikacji werbalnej i własnego zachowania, wyrażającą empatię i szacunek do rozmówcy.;

II. Edukacja społeczna

1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego. Uczeń:

9) szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów, przedstawia i porównuje zwyczaje ludzi, np. dotyczące świąt w różnych regionach Polski, a także w różnych krajach.;

III. Edukacja techniczna

1. Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy. Uczeń:

1) planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie;

2) wyjaśnia znaczenie oraz konieczność zachowania ładu, porządku i dobrej organizacji miejsca pracy ze względów bezpieczeństwa;

3) ocenia projekty/prace, wykorzystując poznane i zaakceptowane wartości: systematyczność działania, pracowitość, konsekwencja, gospodarność, oszczędność, umiar w odniesieniu do korzystania z czasu, materiałów, narzędzi i urządzeń.