Słynny najazd niedźwiedzi na Sycylię (Wyspa niedźwiedzi)

online i w kinie

reż. L. Mattotti / Francja / 2018 / animowany/ 80'
Szkoła podstawowa 1-3

Opis filmu

Niedźwiedzie wyruszają z gór do miasta na poszukiwania zaginionego syna ich władcy. Ludzie szykują się do walki z groźnymi, w ich mniemaniu, bestiami. Czy te dwa światy da się ze sobą pogodzić?

Wędrowny opowiadacz i jego mała asystentka spotykają w jaskini starego niedźwiedzia. Opowiadają mu historię słynnej inwazji jego braci na Sycylię. A było to tak: stado niedźwiedzi, pod przywództwem swojego króla, wyrusza na poszukiwanie jego porwanego przez ludzi syna. Na tę wieść władca miasta, do którego zmierzają zwierzęta, szykuje się do wielkiej bitwy. Między jedną a drugą stroną konfliktu staje czarodziej, któremu pozostały do wykorzystania już tylko dwa zaklęcia. Czy uda się odnaleźć zaginionego niedźwiadka i pogodzić świat ludzi ze światem zwierząt? Czy zwierzęta okażą się szlachetniejsze od ludzi?

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Słynny najazd niedźwiedzi na Sycylię (Wyspa niedźwiedzi) [Karta Pracy]
Szkoła podstawowa 1-3
Szkoła podstawowa 1-3
Wyspa niedźwiedzi [Analiza]
Szkoła podstawowa 1-3
Szkoła podstawowa 1-3
Słynny najazd niedźwiedzi na Sycylię (Wyspa niedźwiedzi) [Scenariusz]
Szkoła podstawowa 1-3
Szkoła podstawowa 1-3

Film w ramach cyklu

Nagrody

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci 2019 – Najlepszy film – wyróżnienie Jury Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych

Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! 2019 – Najlepszy film – wyróżnienie Jury Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych

Wątki z prelekcji

Włochy

Geografia Włoch. Kilka słów o Sycylii. Kultura i sztuka starożytnego Rzymu. Dlaczego wszyscy kochają kuchnię włoską? Język włoski.

Pojęcia kluczowe

Włochy, położenie geograficzne, zabytki, kultura i sztuka włoska, język włoski, kuchnia włoska, Włosi

Powiązanie z podstawą programową

 W zakresie emocjonalnego obszaru rozwoju uczeń osiąga:

  • umiejętność rozumienia odczuć zwierząt(...)     

     W zakresie społecznego obszaru rozwoju uczeń osiąga:

  • świadomość wartości uznanych przez środowisko domowe, szkolne, lokalne i narodowe potrzebę aktywności społecznej opartej o te wartości;

  • umiejętność nazywania poznanych wartości, oceny postępowania innych ludzi, odwoływania się w ocenie do przyjętych zasad i wartości;

  • potrzebę i umiejętność identyfikowania się z grupami społecznymi, które dziecko reprezentuje, nazywania tych grup i ich charakterystycznych cech.     

     Edukacja przyrodnicza

Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego. Uczeń:

  • chroni przyrodę, wskazuje wybrane miejsca ochrony przyrody oraz parki narodowe, pomniki przyrody w najbliższym otoczeniu – miejscowości, regionie.     

Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku. Uczeń:

  • dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia.     

Osiągnięcia w zakresie rozumienia przestrzeni geograficznej. Uczeń:

  • określa położenie i warunki naturalne swojej miejscowości oraz okolicy, opisuje charakterystyczne formy terenu, składniki przyrody, charakterystyczne miejsca, np. miejsca pamięci narodowej, najważniejsze zakłady pracy, w tym ważniejsze przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, interesujące zabytki, pomniki, tereny rekreacyjne, parki krajobrazowe, parki narodowe.     

     W zakresie poznawczego obszaru rozwoju uczeń osiąga:

  • potrzebę i umiejętność samodzielnego, refleksyjnego, logicznego, krytycznego i twórczego myślenia.