Wysoka dziewczyna

online i w kinie

reż. K. Bałagow / Rosja / 2019 / aktorski/ 137'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

Film rekonstruuje brutalne realia i pełną napięcia atmosferę czasów tuż powojennych w Leningradzie, gdzie euforia miesza się z żałobą, ludzie składają na nowo potrzaskane życiorysy; a na ruinach - wbrew wszystkiemu - powoli kiełkuje nadzieja.

W tym trzymającym za gardło i gęstym od emocji filmie, oglądamy miasto i ludzi podnoszących się z ruin. Opowieść o dwóch przyjaciółkach, które pragną otrząsnąć się z wojennej traumy, toczy się w 1945 roku w Leningradzie, który dochodzi do siebie po latach oblężenia. Bohaterki Wysokiej dziewczyny, Masza i Ija, próbują nie tylko zapomnieć o tym, czego doświadczyły, ale także przypomnieć sobie kim były, nim zatraciły plany, emocje i uczucia. Inspiracją dla reżysera był wstrząsający reportaż noblistki Swietłany Aleksijewicz, Wojna nie ma w sobie nic z kobiety i tym, co wspaniały film Bałagowa czyni wyjątkowym, jest właśnie kobieca perspektywa. Reżyser nie skupia się więc na heroicznych wojennych czynach, lecz na nowo definiuje bohaterstwo: jako codzienne drobne zwycięstwa życia nad śmiercią, nadziei nad żałobą, młodości nad dramatycznymi doświadczeniami.   

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Wysoka dziewczyna [Scenariusz]
Szkoła ponadpodstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Wysoka dziewczyna [Karta Pracy]
Szkoła ponadpodstawowa
Szkoła ponadpodstawowa

Film w ramach cyklu

Nagrody

MFF w Cannes 2019 – Nagroda Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej (FIPRESCI) - najlepszy film sekcji Un Certain Regard

MFF w Cannes 2019 – przegląd  Un Certain Regard - najlepszy reżyser

Film jako kontekst

przy omawianiu tekstów literackich ukazujących totalitaryzm sowiecki, np. „Inny świat” G. Herlinga - Grudzińskiego

Wątki z prelekcji

O historii inaczej

Jak zmieniła się we współczesnym kinie perspektywa opowiadania o historii? Co to jest herstoria? Jakie symboliczne znaczenie mają kolory wykorzystane w filmie „Wysoka dziewczyna”?

Pojęcia kluczowe

historia w filmie, film historyczny, herstoria, symbolika kolorów

Powiązanie z podstawą programową

JĘZYK POLSKI:

  • kształcenie literackie i kulturowe;
  • kształcenie umiejętności świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym, aksjologicznym;
  • kształtowanie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej uczniów;
  • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych sądów, argumentacji i udziału w dyskusji;
  • wykorzystanie kompetencji językowych i komunikacyjnych w wypowiedziach ustnych i pisemnych