Wyjście przez sklep z pamiątkami - NOWOŚĆ

Dokument

Banksy / USA / Wielka Brytania / 2013 / 87'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

Thierry Guetta, ekscentryczny francuski sklepikarz i amator filmowiec mieszkający w Los Angeles, pragnąc poznać bliżej świat ulicznych artystów, próbuje odnaleźć Banksy’ego i zaprzyjaźnić się z popularnym grafficiarzem. Jednak kontakt z amerykańskim artystą okazuje się misją niemożliwą.

Film wyreżyserowany przez tajemniczego brytyjskiego autora słynnych graffiti, Banksy'ego, jest opowieścią o uchwyceniu świata graffiti, nieodkrytego wcześniej przez publiczność oraz wyrazem opinii na temat komercjalizacji sztuki. Opowieść o zlokalizowaniu artysty przez sklepikarza i próbie zaprzyjaźnienia się z nim, jest okazją do przybliżenia wielu słynnych artystycznych działań grafficiarzy amerykańskich, wcześniej ukrytych przed publicznością. Banksy, który po opublikowaniu swoich własnych obrazów w Met i innych muzeach zyskał reputację jako skandalista, jest tu bohaterem tajemniczym i intrygującym.

Film w ramach cyklu

Nagrody

  • 2011 - Film Independent, Independent Spirit - Najlepszy film dokumentalny

  • 2011 - Amerykańskie Stowarzyszenie Montażystów, Eddie - Najlepszy montaż dokumentu: Chris King, Tom Fulford

  • 2011 - Oscar, Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny (nominacja)

  • 2011 - Złota Szpula, Najlepszy montaż dźwięku w pełnometrażowym filmie dokumentalnym - efekty i imitacje dźwiękowe, dialogi, technika ADR oraz muzyka

Film jako kontekst

Film jest punktem wyjścia do omówienia zagadnień związanych ze sztuką ulicy – poznaniem jej twórców i wskazaniem idei artystów, omówieniem stosowanych przez nich technik plastycznych. Przedstawione wątki staną się inspiracją do wykonania pracy plastycznej.

Wątki z prelekcji

Graffiti, street art

Przybliżenie i zilustrowanie przykładami pojęć mural, street art, graffiti, zwrócenie uwagi na społeczny aspekt działań. Tematy w realizacjach Banksy’ego – przedstawienie źródeł inspiracji (przykładowe realizacje i opinie).

Pojęcia kluczowe

Banksy, mural, street art, sztuka ulicy, , sztuka zaangażowana, graffiti, wlepka, szablon, estetyka, przestrzeń miejska

Powiązanie z podstawą programową

I. Uczestniczenie w kulturze poprzez kontakt, analizę i interpretację dzieł sztuki; dostrzeganie kontekstów powstawania dzieła. Uczeń:

3) rozumie, że sztuka powstaje w kontekście innych dziedzin kultury, a także historii, filozofii, religii;

5) przybliża twórczość artystów różnych dziedzin sztuki, w szczególności plastycznych;

6) interpretuje i odczytuje wybrane dzieła sztuki w kontekście epoki.

II. Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi współczesnych awangard artystycznych i sztuki lokalnego środowiska; ekspresja twórcza podejmowana w oparciu o środki wyrazu, charakterystyczne dla sztuki II poł. XX wieku. Uczeń:

3) wymienia najistotniejsze kierunki współczesnych awangard artystycznych ((…) street-art, (…)), łączy je z postaciami wybitnych twórców;

6) charakteryzuje kierunki działań wybranych współczesnych awangard i ich twórców;

7) podejmuje działania twórcze w oparciu o środki wyrazu charakterystyczne dla wybranych form wypowiedzi sztuki II poł. XX wieku.