Wilkołak

tylko w kinie

reż. A. Panek / Polska / 2018 / aktorski/ 88'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

Koniec wojny i uwolnienie ocalałych dziecięcych więźniów obozu koncentracyjnego w Gross Rosen – wydaje się szansą na rozpoczęcie normalnego życia. Nie jest to jednak takie proste. Powrót do normalności wymaga podjęcia walki z różnymi zagrożeniami.

Wilkołak – przerażająca mityczna istota (człowiek przemieniający się w krwiożerczą bestię, wilka) w filmie funkcjonuje na prawach wielowymiarowego symbolu. Nietrudno skojarzyć go z wytresowanymi do zabijania więźniów owczarkami, które głodne, pozostawione same sobie, stanowią realne zagrożenie dla uwięzionych w domu dziecka mieszkańców. Jest to jednak także obraz skażonej złem psychiki małych bohaterów, którzy w trudnej powojennej rzeczywistości muszą odnaleźć w sobie dobro, a także siłę, by oprzeć się złu.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Wilkołak [Scenariusz]
Szkoła ponadpodstawowa
Szkoła ponadpodstawowa

Nagrody

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 2018 ‒ Nagroda za reżyserię

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 2018 ‒ Nagroda za muzykę (Antoni Komasa-Łazarkiewicz)

Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce 2018 ‒ Nagroda „Odkrywcze Oko” dla młodego utalentowanego twórcy (Adrian Panek)

Black Nights Film Festival, Tallin 2018 ‒ Nagroda Jury Ekumenicznego

Black Nights Film Festival, Tallin 2018 ‒ Nagroda Publiczności

Film jako kontekst

przy omawianiu tekstów literackich ukazujących dziecko jako bohatera tekstu kultury oraz tematu wojny i jej oddziaływania na dzieci

Wątki z prelekcji

Przepracowywanie traumy

Co to jest trauma? Jakie znamy sposoby radzenia sobie z traumą? Jaki wpływ na psychikę człowieka wywiera wojna? Co to jest realizm? Co to jest symbolizm?

Pojęcia kluczowe

„zarażenie wojną”, dzieci i wojna, dobro i zło, wilkołak

Powiązanie z podstawą programową

JĘZYK POLSKI

Kształcenie literackie i kulturowe:

  • uczeń rozpoznaje w utworze sposoby kreowania: świata przedstawionego (fabuły, bohaterów, akcji, wątków, motywów), narracji, sytuacji lirycznej; interpretuje je i wartościuje;
  • uczeń odczytuje pozaliterackie teksty kultury, stosując kod właściwy w danej dziedzinie sztuki;
  • kształcenie umiejętności świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym, aksjologicznym;
  • budowanie systemu wartości na fundamencie prawdy, dobra i piękna oraz szacunku dla człowieka;
  • kształcenie umiejętności rozpoznawania i wartościowania postaw budujących szacunek dla człowieka (np. wierność, odpowiedzialność, umiar) oraz służących budowaniu wspólnot: państwowej, narodowej, społecznej (np. patriotyzm, sprawiedliwość, obowiązkowość, szlachetność, walka, praca, odwaga, roztropność).