Wielka architektura

tylko w kinie

reż. K. A. Schröder / Dania / 2017 / dokument/ 85'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

Bohaterem filmu jest słynny duński architekt Bjarke Ingels, który walczy o ukończenie swoich największych projektów, wieżowca Manhattan W57 i Two World Trade Center. Obserwujemy, jak w Nowym Jorku otwiera biuro swojej firmy BIG, a potem zmaga się z zawodowymi i osobistymi problemami.

Słynny duński architekt, znany z wielu nowatorskich projektów, mówi o swojej pracy i roli architekta jako artysty, prezentuje poglądy na temat zadań, jakie stoją przed współczesną architekturą. Film, dokumentujący znane obiekty architektoniczne, nawiązuje także do wypadków z życia Inglesa, które przeszkodziły mu w realizacji jego największych dzieł ‒ wieżowca Manhattan W57 i Two World Trade Center. Dowiadujemy się nie tylko o pracach artysty, Ingels określa, na czym polega fenomen słynnych budowli oraz snuje refleksje egzystencjalne, przywołując wspomnienia wielkich współczesnych twórców architektury.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Wielka Architektura [Scenariusz]
Szkoła ponadpodstawowa
Szkoła ponadpodstawowa

Film w ramach cyklu

Nagrody

Millennium Docs Against Gravity 2018 – nagroda specjalna miesięcznika „Focus” dla największej osobowości festiwalu – Kaspara Astrupa Schrödera

Master of Art Film Festival 2018 – nagroda dla najlepszego filmu dokumentalnego o architekturze i designie dla reżysera Kaspara Astrupa Schrödera

Film jako kontekst

podczas omawiania przemian w architekturze XX i XXI wieku, pracy w zawodzie architekta; na podstawie wiedzy uzyskanej z filmu uczniowie będą mogli sami wykonać projekt architektoniczny zagospodarowania przestrzeni lub charakteryzować zagospodarowanie przestrzenne swojego miejsca zamieszkania

Wątki z prelekcji

Architektura

Czym charakteryzuje się architektura jako dziedzina sztuki? Jakie kierunki wyróżniamy w architekturze współczesnej? Kogo możemy uznać za głównych ich przedstawicieli? Jakie najsłynniejsze dzieła architektoniczne warto znać? Czym charakteryzuje się praca architekta? Co to jest idea zrównoważonego rozwoju w architekturze?

Pojęcia kluczowe

architektura, kierunki współczesnej architektury, funkcjonalność architektury, architekt, projekt architektoniczny

Powiązanie z podstawą programową

Plastyka

I. Uczestniczenie w kulturze poprzez kontakt, analizę i interpretację dzieł sztuki; dostrzeganie kontekstów powstawania dzieła. Uczeń:

6) interpretuje i odczytuje wybrane dzieła sztuki w kontekście epoki.

II. Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi współczesnych awangard artystycznych i sztuki lokalnego środowiska; ekspresja twórcza podejmowana w oparciu o środki wyrazu, charakterystyczne dla sztuki II poł. XX wieku. Uczeń:

6) charakteryzuje kierunki działań wybranych współczesnych awangard i ich twórców;

7) podejmuje działania twórcze w oparciu o środki wyrazu charakterystyczne dla wybranych form wypowiedzi sztuki II poł. XX wieku.