Van Gogh. U bram wieczności - NOWOŚĆ

Film aktorski

J. Schnabel / Francja / Irlandia / Szwajcaria / USA / Wielka Brytania / 2018 / 110'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

Film opowiada o najbardziej dramatycznym okresie życia postimpresjonisty, Vincenta van Gogha, pobycie w Arles, chorobie malarza i tajemnicy jego zagadkowej śmierci. Pokazuje artystę zmagającego się z trudami życia i niepoddającego się przeciwnościom losu.

Reżyser, mimo że sięgnął po najbardziej charakterystyczne momenty z życia van Gogha, pokazał je z fascynującą malarskością i artyzmem. Widz zostanie przeniesiony w świat pejzaży pełnych słońca i ciężaru nieba. Dramat artysty, który przepełniał całe jego życie, został ujęty z niezwykłą plastycznością detali, dbałością o kolor, kompozycję i inne środki plastyczne, które jak się okaże, mogą być wspólne dla filmu i sztuki malarskiej. Film to kolejna podróż w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o sens życia i rolę sławy.

Film w ramach cyklu

Nagrody

  • 2019 - MFF w Wenecji: Nagroda Specjalna - Nagroda Fundacji Mimmo Rotelli - Julian Schnabel, Willem Dafoe

  • 2019 - MFF w Wenecji: Nagroda Specjalna - Nagroda Zielona Kropla ('Green Drop') - Julian Schnabel

  • 2019 - MFF w Wenecji: Puchar Volpi - Najlepszy aktor Willem Dafoe

Film jako kontekst

Film pozwoli na poszukiwanie i wskazanie cech wspólnych dla dwóch różnych dziedzin sztuki – malarstwa i filmu. Inspiracją dla pracy twórczej będzie nakręcenie przez młodzież filmu, inspirowanego wybranymi dziełami malarskimi.

Wątki z prelekcji

Malarstwo a sztuka filmowa

Przedstawienie środków wypowiedzi w filmie i malarstwie - kompozycja, ujęcie, kadr filmowy, kadr malarski, kolor, światło, światłocień; przykładowe analizy kadru filmowego i dzieła malarskiego.

Pojęcia kluczowe

Vincent van Gogh, film, malarstwo, inspiracja, kompozycja, ujęcie, kadr filmowy, kadr malarski, kolor, światło, światłocień

Powiązanie z podstawą programową

I. Uczestniczenie w kulturze poprzez kontakt, analizę i interpretację dzieł sztuki; dostrzeganie kontekstów powstawania dzieła. Uczeń:

3) rozumie, że sztuka powstaje w kontekście innych dziedzin kultury, a także historii, filozofii, religii;

5) przybliża twórczość artystów różnych dziedzin sztuki, w szczególności plastycznych;

II. Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi współczesnych awangard artystycznych i sztuki lokalnego środowiska; ekspresja twórcza podejmowana w oparciu o środki wyrazu, charakterystyczne dla sztuki II poł. XX wieku. Uczeń:

7) podejmuje działania twórcze w oparciu o środki wyrazu charakterystyczne dla wybranych form wypowiedzi sztuki II poł. XX wieku.

IV. Wprowadzenie w zakres sztuk o charakterze multimedialnym, ekspresja twórcza w oparciu o współczesne narzędzia komunikacji wizualnej. Uczeń:

3) rozumie, że współczesna działalność twórcza pozwala na wykorzystanie różnorodnych technik i narzędzi medialnych;

4) z wykorzystaniem prostych narzędzi rejestrujących samodzielnie wykonuje kilkunastosekundowy film, prezentację lub cykl fotografii na zadany lub wybrany temat