Van Gogh. U bram wieczności

tylko w kinie

reż. J. Schnabel / Francja / Irlandia / Szwajcaria / USA / Wielka Brytania / 2018 / aktorski / 110'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

Film opowiada o najbardziej dramatycznym okresie życia postimpresjonisty, Vincenta van Gogha, pobycie w Arles, chorobie malarza i tajemnicy jego zagadkowej śmierci. Pokazuje artystę zmagającego się z trudami życia i niepoddającego się przeciwnościom losu.

Reżyser, mimo że sięgnął po najbardziej charakterystyczne momenty z życia van Gogha, pokazał je z fascynującą malarskością i artyzmem. Widz zostanie przeniesiony w świat pejzaży pełnych słońca i ciężaru nieba. Dramat artysty, który przepełniał całe jego życie, został ujęty z niezwykłą plastycznością detali, dbałością o kolor, kompozycję i inne środki plastyczne, które jak się okaże, mogą być wspólne dla filmu i sztuki malarskiej. Film to kolejna podróż w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o sens życia i rolę sławy.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Van Gogh. U bram wieczności [Scenariusz]
Szkoła ponadpodstawowa
Szkoła ponadpodstawowa

Film w ramach cyklu

Nagrody

  • 2019 - MFF w Wenecji: Nagroda Specjalna - Nagroda Fundacji Mimmo Rotelli - Julian Schnabel, Willem Dafoe

  • 2019 - MFF w Wenecji: Nagroda Specjalna - Nagroda Zielona Kropla ('Green Drop') - Julian Schnabel

  • 2019 - MFF w Wenecji: Puchar Volpi - Najlepszy aktor Willem Dafoe

Film jako kontekst

Film pozwoli na poszukiwanie i wskazanie cech wspólnych dla dwóch różnych dziedzin sztuki – malarstwa ifilmu; inspiracją dla pracy twórczej będzie nakręcenie przez młodzież filmu, inspirowanego wybranymi dziełami malarskimi

Wątki z prelekcji

Malarstwo a sztuka filmowa

Jakie środki wypowiedzi łączą film i malarstwo? Jak tzw. kamera z ręki wpływa na wymowę dzieła filmowego? Jaką rolę dla charakterystyki bohatera pełni sposób ujęcia postaci? Na czym polega malarskość filmu?

Pojęcia kluczowe

Vincent van Gogh, film, malarstwo, inspiracja, kompozycja, ujęcie, kadr filmowy, kadr malarski, kolor, światło, światłocień

Powiązanie z podstawą programową

PLASTYKA:

Uczeń:

  • rozumie, że sztuka powstaje w kontekście innych dziedzin kultury, a także historii, filozofii, religii;
  • przybliża twórczość artystów różnych dziedzin sztuki, w szczególności plastycznych;
  • podejmuje działania twórcze w oparciu o środki wyrazu charakterystyczne dla wybranych form wypowiedzi sztuki II poł. XX wieku;
  • rozumie, że współczesna działalność twórcza pozwala na wykorzystanie różnorodnych technik i narzędzi medialnych;
  • z wykorzystaniem prostych narzędzi rejestrujących samodzielnie wykonuje kilkunastosekundowy film, prezentację lub cykl fotografii na zadany lub wybrany temat.