Ułaskawienie

tylko w kinie

reż. J. J. Kolski / Polska / 2018 / aktorski/ 100'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

Nieszablonowy film odnoszący się do tematyki „żołnierzy wyklętych”. Jan Jakub Kolski po raz kolejny opowiada o historii swej rodziny przez pryzmat tragicznych wydarzeń, które miały miejsce krótko po zakończeniu II wojny światowej.

Główni bohaterowie „Ułaskawienia” – Hanna i Jakub dowiadują się o śmierci swego syna Wacława „Odrowąża”, który należał do jednego z oddziałów antykomunistycznego podziemia niepodległościowego. Zwłoki syna zostają kilkakrotnie zbezczeszczone przez funkcjonariuszy UB co powoduje, że bohaterowie filmu decydują się dokonać pochówku swego dziecka kilkaset kilometrów od miejsca zamieszkania. Jakub i Hanna biorą trumnę z ciałem Wacława i wyruszają w trudną, naznaczoną niebezpieczeństwami drogę. Jan Jakub Kolski przekonuje swym filmem, że sytuacja polityczna w powojennej Polsce była nad wyraz skomplikowana, a jednoznaczna ocena tamtych czasów jest po prostu niemożliwa.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Ułaskawienie [Scenariusz]
Szkoła ponadpodstawowa
Szkoła ponadpodstawowa

Nagrody

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, Gdynia 2018 ‒ nagroda za scenariusz dla Jana Jakuba Kolskiego; nagroda pierwszoplanowa za główną rolę kobiecą dla Grażyny Błęckiej-Kolskiej

Film jako kontekst

Film posłuży, jako punkt wyjścia do dyskusji o roli, jaką spełnili żołnierze antykomunistycznego podziemia niepodległościowego podczas powstania antykomunistycznego w Polsce w latach 1944-1953

Wątki z prelekcji

Motyw matki cierpiącej

Pojęcia kluczowe

motyw matki, matka cierpiąca (Stabat Mater Dolorosa), patriotyzm, poświęcenie

Powiązanie z podstawą programową

JĘZYK POLSKI

II. Kształcenie literackie i kulturowe.

  • uczeń odczytuje pozaliterackie teksty kultury, stosując kod właściwy w danej dziedzinie sztuki;
  • kształcenie umiejętności świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym, aksjologicznym;
  • kształcenie umiejętności rozumienia roli mediów oraz ich wpływu na zachowania i postawy ludzi, a także krytycznego odbioru przekazów medialnych oraz świadomego korzystania z nich.

HISTORIA

LV. Proces przejmowania władzy przez komunistów w Polsce (1944–1948).

Uczeń:

  • charakteryzuje okoliczności i etapy przejmowania władzy w Polsce przez komunistów;
  • omawia działalność opozycji legalnej oraz podziemia antykomunistycznego, w tym: Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ), Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN), Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW);
  • charakteryzuje losy żołnierzy wyklętych/niezłomnych.