Szybcy i śnieżni

online i w kinie

reż. B. Godbout / Kanada / 2018 / animowany/ 89'
Szkoła podstawowa 1-3

Opis filmu

Trwają przygotowania do corocznego wyścigu saneczkowego. Frankie, nieco szalony naukowiec, obmyśla koncepcję pojazdu, który ma zapewnić zwycięstwo jego drużynie.

Wyścig saneczkowy we wsi. Sanie zaprojektowane przez Frankiego rozpadają się tuż przed przekroczeniem mety. Frankie nie akceptuje przegranej i domaga się rewanżu. Udowadnia, że jego przeciwnik Zac oszukiwał. Rewanż będzie możliwy pod warunkiem, że Frankie wraz z przyjaciółmi zbuduje nowy tor wyścigowy. Frankie wraz z przyjaciółmi przyjmuje wyzwanie. Obie drużyny przygotowują się do wyścigu. Zac, wiedząc, że ma do czynienia z wyjątkowym przeciwnikiem, nie ma skrupułów i za wszelką cenę dąży do zwycięstwa.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Szybcy i śnieżni [Analiza]
Szkoła podstawowa 1-3
Szkoła podstawowa 1-3
Szybcy i śnieżni [Scenariusz]
Szkoła podstawowa 1-3
Szkoła podstawowa 1-3
Szybcy i śnieżni [Karta Pracy]
Szkoła podstawowa 1-3
Szkoła podstawowa 1-3

Film w ramach cyklu

Nagrody

Canadian Screen Award 2019 – Scenariusz adaptowany – nominacja

Canadian Screen Award 2019 – Najlepsze osiągnięcie w montażu dźwięku – nominacja

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci 2019 – Najlepszy film – Nagroda Publiczności

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci 2019 – Najlepszy film – wyróżnienie Jury Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych

Wątki z prelekcji

Kanada

Kanadyjskie krajobrazy. Zimowe sporty w Kanadzie. Czym jest rywalizacja w sporcie? O współpracy w grupie. Fair play w sporcie.

Pojęcia kluczowe

Kanada, położenie geograficzne, kanadyjskie krajobrazy, warunki klimatyczne, tradycja i kultura Kanady, turystyka

Powiązanie z podstawą programową

    W zakresie emocjonalnego obszaru rozwoju uczeń osiąga:

  • umiejętność rozpoznawania i rozumienia swoich emocji i uczuć oraz nazywania ich;

  • umiejętność rozpoznawania, rozumienia i nazywania emocji oraz uczuć innych osób; potrzebę tworzenia relacji;

  • umiejętność uświadamiania sobie uczuć przeżywanych przez inne osoby z jednoczesną próbą zrozumienia, dlaczego one występują, a także różnicowania form ich wyrażania w zależności od wieku;

  • umiejętność rozumienia odczuć zwierząt, wyrażania tych stanów za pomocą wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz różnorodnych artystycznych form wyrazu.

     W zakresie społecznego obszaru rozwoju uczeń osiąga:

  • świadomość wartości uznanych przez środowisko domowe, szkolne, lokalne i narodowe potrzebę aktywności społecznej opartej o te wartości;

  • umiejętność nazywania poznanych wartości, oceny postępowania innych ludzi, odwoływania się w ocenie do przyjętych zasad i wartości;

  • potrzebę i umiejętność identyfikowania się z grupami społecznymi, które dziecko reprezentuje, nazywania tych grup i ich charakterystycznych cech;

  • umiejętność obdarzania szacunkiem koleżanek, kolegów i osoby dorosłe, w tym starsze oraz okazywania go za pomocą prostych form wyrazu oraz stosownego zachowania.     

     W zakresie poznawczego obszaru rozwoju uczeń osiąga:

  • potrzebę i umiejętność samodzielnego, refleksyjnego, logicznego, krytycznego i twórczego myślenia.