Szukając Vivian Maier - NOWOŚĆ

Dokument

J. Maloof / USA / 2013 / 83'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

Film przybliża historię nieznanej za życia niani, Vivian Maier, której pasja fotografowania zapewniła pośmiertna sławę. Przypadkowo odkryte, ukrywane i nieznane zdjęcia, dla sztuki fotografii miały ogromną wartość i uczyniły Maier jedną z najważniejszych postaci XX wieku.

John Maloof, agent nieruchomości, przedstawia historię związaną z odkryciem nieznanej artystki, której fotografie uczyniły z niej największą przedstawicieli sztuki tego gatunku. Reżyser przybliża widzom postać artystki, opowiada historię odkrycia ponad 100 000 nieznanych negatywów. Ciekawość skłania go do poszukiwań informacji o kobiecie - rozmów z ludźmi, u których Vivian pracowała jako niania. Pojawiają się nowe informacje, które pozwalają poznać kobietę z innej strony.

Film w ramach cyklu

Nagrody

  • 2015 - Oscar, najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny     Charlie Siskel, John Maloof (nominacja)

  • 2015 - BAFTA, najlepszy film dokumentalny: Charlie Siskel, John Maloof (nominacja)

  • 2015 - Satelita, najlepszy film dokumentalny

  • 2015 - Amerykańskie Stowarzyszenie Montażystów Eddie, najlepszy montaż dokumentu: Aaron Wickenden

Film jako kontekst

Film posłuży jako inspiracja do przeprowadzenia lekcji na temat fotografii, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii dokumentalnej oraz jako inspiracja dla uczniów do wykonania własnej pracy fotograficznej.

Wątki z prelekcji

Fotografia

Zapoznanie z typami fotografii i przykładami zdjęć ze wskazaniem cech charakterystycznych dla każdego gatunku. Słynni przedstawiciele sztuki fotografii (także Vivian Maier). Wskazanie cech fotografii analogowej i cyfrowej.

Pojęcia kluczowe

Vivian Maier, fotografia, scena uliczna, typy fotografii, fotografia dokumentalna, fotografia reportażowa, fotografia reportażowa, fotografia naturalistyczna, portret, techniki fotograficzne, fotografia analogowa

Powiązanie z podstawą programową

I. Uczestniczenie w kulturze poprzez kontakt, analizę i interpretację dzieł sztuki; dostrzeganie kontekstów powstawania dzieła. Uczeń:

3) rozumie, że sztuka powstaje w kontekście innych dziedzin kultury, a także historii, filozofii, religii;

5) przybliża twórczość artystów różnych dziedzin sztuki, w szczególności plastycznych;

II. Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi współczesnych awangard artystycznych i sztuki lokalnego środowiska; ekspresja twórcza podejmowana w oparciu o środki wyrazu, charakterystyczne dla sztuki II poł. XX wieku. Uczeń:

7) podejmuje działania twórcze w oparciu o środki wyrazu charakterystyczne dla wybranych form wypowiedzi sztuki II poł. XX wieku.

IV. Wprowadzenie w zakres sztuk o charakterze multimedialnym, ekspresja twórcza w oparciu o współczesne narzędzia komunikacji wizualnej. Uczeń:

3) rozumie, że współczesna działalność twórcza pozwala na wykorzystanie różnorodnych technik i narzędzi medialnych;

4) z wykorzystaniem prostych narzędzi rejestrujących samodzielnie wykonuje kilkunastosekundowy film, prezentację lub cykl fotografii na zadany lub wybrany temat