Szkoła magicznych zwierząt

online i w kinie

reż. G. Schnitzler / Niemcy, Austria / 2021 / aktorski, animowany / 93'
Szkoła podstawowa 1-3

Opis filmu

Pełna magicznych przygód opowieść o Idzie i Bennim, oparta na bestsellerowej serii książek autorstwa Margit Auer. Ida to nowa uczennica w szkole w Winterstein, która musiała przeprowadzić się do innego miasta. Nie zostaje przyjęta przez klasę z otwartymi rękami. Jedyne wolne miejsce w ławce jest obok outsidera Benniego.

Pewnego dnia w szkole w Winterstein wychowawczyni, panna Cornfield, zapowiada przyjazd niezwykłego człowieka. Ma ich odwiedzić Mortimer Morrison, który podróżuje po świecie w poszukiwaniu magicznych zwierząt. Ich niezwykłość polega na tym, że potrafią rozmawiać z człowiekiem, którego biorą za przyjaciela. Magiczne zwierzę nigdy nie zostawi swojego przyjaciela w potrzebie. To najwierniejszy towarzysz, jakiego można sobie wyobrazić. W klasie Ida i Benni jako pierwsi mają magicznych przyjaciół. I nagle okazuje się, że wszyscy chcą się z nimi przyjaźnić. Tymczasem w szkole zaczynają znikać różne przedmioty. Dzieciaki i magiczne zwierzęta muszą trzymać się razem, aby rozwiązać zagadkę szkolnego złodzieja.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Szkoła magicznych zwierząt [Scenariusz]
Szkoła podstawowa 1-3
Szkoła podstawowa 1-3
Szkoła magicznych zwierząt [Analiza]
Szkoła podstawowa 1-3
Szkoła podstawowa 1-3

Film w ramach cyklu

Wątki z prelekcji

Niemcy

Gdzie leżą Niemcy? Z czego słynie nasz zachodni sąsiad? Słynni Niemcy, którzy przyczynili się do rozwoju kultury i przemysłu.

Pojęcia kluczowe

Niemcy, Berlin, ukształtowanie terenu Niemiec, Alpy, znani Niemcy, kuchnia niemiecka

Powiązanie z podstawą programową

Edukacja społeczna

 

Uczeń:

 

  • identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole, drużyna sportowa, społeczność lokalna, naród; respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach;

  • wyjaśnia, iż wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki, wymienia własne prawa i obowiązki, przestrzega ich i stosuje je w codziennym życiu;

  • przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i zasad; 

  • ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości, takich jak: godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, uczciwość, wdzięczność, oraz inne respektowane przez środowisko szkolne;

  • szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów, przedstawia i porównuje zwyczaje ludzi, np. dotyczące świąt w różnych regionach Polski, a także w różnych krajach.


Edukacja przyrodnicza

 

Uczeń:

 

  • rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a także gatunki objęte ochroną;

  • rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny, których w naturalnych warunkach nie spotyka się w polskim środowisku przyrodniczym.