Storm. Opowieść o odwadze

tylko w kinie

reż. D. Bots / Holandia / 2017 / aktorski/ 100'
Szkoła podstawowa 4-6

Opis filmu

Średniowieczne miasteczko, w którym żyje 12-letni Storm, ma wiele tajemnic. Jedną z nich jest list, o którym wciąż szepczą dorośli. Chłopiec chce dowiedzieć się więcej. Ciekawość popchnie go w stronę wielkiej przygody.

12-letni Storm pomaga tacie w drukarni. Pewnego dnia drukarz zostaje pojmany przez Inkwizycję. Chłopiec podejrzewa, że to z powodu tajemniczego listu. W ostatniej chwili udaje mu się uciec i zabrać ze sobą matrycę, która sprowadziła na ojca kłopoty. Podczas ucieczki Storm spotyka ukrywającą się w podziemiach Marieke, z którą wyrusza na ratunek aresztowanemu drukarzowi. Żadne z nich nie spodziewa się jeszcze, że druk może mieć moc kruszącą mury, a ich przypadkowe spotkanie wpłynie na całe ich życie. To historia osadzona w realiach XVI wieku, w momencie ogłoszenia tez Marcina Lutra i rozłamu w kościele katolickim.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Storm [Scenariusz]
Szkoła podstawowa 4-6
Szkoła podstawowa 4-6
Storm [Analiza]
Szkoła podstawowa 4-6
Szkoła podstawowa 4-6

Nagrody

Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! 2017 ‒ Marcinek ‒ Nagroda Jury Dziecięcego w kategorii najlepszy film pełnometrażowy

Wątki z prelekcji

Scenografia i kostiumy w filmie

W jaki sposób odczytać czas i miejsce akcji filmu z analizy scenografii i kostiumów? Czym się zajmuje scenograf filmowy? Jak przygotowuje się scenografię filmową? Kto odpowiada za wygląd aktorów na planie?

Pojęcia kluczowe

rekwizyt, scenograf, charakteryzator, kostiumolog

Powiązanie z podstawą programową

JĘZYK POLSKI

Uczeń:

  • rozumie swoistość tekstów kultury przynależnych do: literatury, teatru, filmu, muzyki, sztuk plastycznych i audiowizualnych;
  • wyodrębnia elementy składające się na spektakl teatralny (gra aktorska, reżyseria, dekoracja, charakteryzacja, kostiumy, rekwizyty, muzyka);
  • wyodrębnia elementy dzieła filmowego i telewizyjnego (scenariusz, reżyseria, ujęcie, gra aktorska, muzyka);
  • wskazuje cechy charakterystyczne przekazów audiowizualnych (filmu, programu informacyjnego, programu rozrywkowego);
  • świadomie i z uwagą odbiera filmy, koncerty, spektakle, programy radiowe i telewizyjne.

HISTORIA

Uczeń:

  • wymienia przyczyny i następstwa reformacji, opisuje cele i charakteryzuje działalność Marcina Lutra i Jana Kalwina oraz przedstawia okoliczności powstania Kościoła anglikańskiego