Siódma pieczęć

Film aktorski

reż. I. Bergman / Szwecja / 1957 / 96'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

Rycerz Antonius Block powraca wraz z giermkiem Jönsem z wyprawy krzyżowej. Gdy po rycerza niespodziewanie przychodzi Śmierć, ten wyzywa ją na szachowy pojedynek o własne życie i toczy trudną partię w trakcie całej podróży do domu.

Zestawieni na zasadzie kontrastu bohaterowie wędrują przez średniowieczną Szwecję, ogarniętą zarazą, nękaną głodem i nędzą, oczekującą na koniec świata. Szachowy pojedynek Antoniusa Blocka ze Śmiercią nie prowadzi do zrozumienia tajemnicy egzystencji. Zderzenie różnych wartości, postaw życiowych i modeli sztuki skłania nas do refleksji i samodzielnej odpowiedzi na pytanie: jak żyć?

Wędrówka przez dotknięte zarazą terytorium, którego mieszkańcy miotają się pomiędzy sacrum surowych praktyk pokutnych a profanum nieskrępowanej zabawy i nieprawości, podsyca w zobojętniałym Blocku refleksję nad losem człowieka. Świadom zbliżającego się końca, znużony swoją egzystencją rycerz stara się nie tyle wygrać, co przedłużyć samą grę i zyskać na czasie, by znaleźć odpowiedzi na dręczące go pytania o istnienie Boga, sens ludzkiego życia i istotę przemijania.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Siódma pieczęć [Scenariusz]
Szkoła ponadpodstawowa
Szkoła ponadpodstawowa

Film w ramach cyklu

Nagrody

MFF w Cannes 1957 ‒ Nagroda Specjalna Jury

Film jako kontekst

Film jako kontekst do epoki średniowiecza

- poznanie realiów, klimatu i niepokojów ludzi średniowiecza, nawiązanie do tematyki Apokalipsy św. Jana

Wątki z prelekcji

Między sacrum a profanum

Kim był Ingmar Bergman? Co to jest kino autorskie? Jak rozumieć tytuł filmu „Siódma pieczęć”? W jaki sposób w filmie realizowane są toposy wędrówki i tańca śmierci? Co w konstrukcji bohaterów pozwala uznać, że są to postacie archetypiczne? Do jakich różnych modeli sztuki nawiązuje Bergman w „Siódmej pieczęci”? Jak należy scharakteryzować poetykę filmu?

Pojęcia kluczowe

kino autorskie, przypowieść, moralitet, teodycea, apokalipsa, danse macabre

Powiązanie z podstawą programową

JĘZYK POLSKI

  • integrowanie wiedzy przedmiotowej z różnych dyscyplin, rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej; 
  • rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej rozumienie;
  • kształtowanie własnej tożsamości.