Siódma pieczęć

Film aktorski

I. Bergman / Szwecja / 1957 / 96'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

Film zainicjował w twórczości Bergmana tak zwany cykl wertykalny, badający relacje między sacrum i profanum dzięki wykorzystaniu toposu wędrówki rycerza i jego giermka. Zestawieni na zasadzie kontrastu bohaterowie wędrują przez średniowieczną Szwecję, ogarniętą zarazą, nękaną głodem i nędzą, oczekującą na koniec świata. Szachowy pojedynek Antoniusa Blocka ze Śmiercią nie prowadzi do zrozumienia tajemnicy egzystencji. Zderzenie różnych wartości, postaw życiowych i modeli sztuki skłania nas do refleksji i samodzielnej odpowiedzi na pytanie: jak żyć?

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Siódma pieczęć [Scenariusz]
Szkoła ponadpodstawowa
Szkoła ponadpodstawowa

Film w ramach cyklu