Sekrety wojny

tylko w kinie

reż. D. Bots / Holandia / 2014 / aktorski/ 91'
Szkoła podstawowa 4-6

Opis filmu

Niezwykły film o dorastaniu wpisany w wydarzenia II wojny światowej. Poważne sekrety dorosłych ścierają się z tajemnicami kilkunastoletnich dzieci, przed którymi ukrywana jest tragiczna prawda.

Akcja filmu rozgrywa się podczas II wojny światowej. Przyjaciele – Tuur i Lambert – nie rozumieją zachodzących wokół nich zmian. Maartje, nowopoznana dziewczynka, okazuje się być ukrywającą się Żydówką, rodzice Tuura sympatyzują z ruchem oporu, a ojciec Lamberta jest kolaborantem. Dzieci, przytłoczone ogromem odkrytych tajemnic, mogą liczyć tylko na jedno – przyjaźń. Wojna, dziewczyna, tajemnice… Czy przyjaźń między chłopcami przetrwa? Czy coś jest w stanie ich rozdzielić?

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Sekrety wojny [Scenariusz]
Szkoła podstawowa 4-6
Szkoła podstawowa 4-6
Sekrety wojny [Analiza]
Szkoła podstawowa 4-6
Szkoła podstawowa 4-6

Nagrody

Castellinaria International Festival of Young Cinema 2014 – Złoty Zamek w kategorii najlepszy film

Chicago International Children's Film Festival 2014 – Nagroda w kategorii najlepszy film

Stony Brook Film Festival 2015 – Nagroda Publiczności

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci 2016 – Najlepszy film – nagroda jury twórców

Wątki z prelekcji

Wojna czyli zło

Czym jest przemoc? Dlaczego na świecie są wojny? Jak radzić sobie z zazdrością, gniewem i wykluczeniem? Czy wsparcie przyjaciół może być bronią przeciwko przemocy?

Pojęcia kluczowe

wojna, przemoc, poświęcenie, przyjaźń, współdziałanie, wsparcie

Powiązanie z podstawą programową

JĘZYK POLSKI

Uczeń:

  • wskazuje w utworze bohaterów głównych i drugoplanowych oraz określa ich cechy;
  • określa tematykę i problematykę utworu;
  • nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst;
  • określa doświadczenia bohaterów literackich i porównuje je z własnymi;
  • rozumie swoistość tekstów kultury przynależnych do filmu;
  • dokonuje odczytania tekstów poprzez przekład intersemiotyczny (np. rysunek, drama, spektakl teatralny);
  • uczestniczy w rozmowie na zadany temat, wydziela jej części, sygnały konstrukcyjne wzmacniające więź między uczestnikami dialogu, tłumaczące sens.