Sanatorium pod Klepsydrą

Film aktorski

reż. W. Has / Polska / 1973 / 119'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

Twórcza adaptacja czterech opowiadań wchodzących w skład tomu wydanego w 1937 roku. Mitologię dzieciństwa tworzą przywołane, w ramowej historii podróży Józefa do sanatorium, motywy:  Księgi, pierwszej nieszczęśliwej wyidealizowanej miłości (Bianka)oraz przyjaźni i rywalizacji (Rudolf). Do tych postaci-symboli dołącza rodzina pisarza i zarazem bohatera. Sięgając do surrealizmu i posługując się konwencją oniryczną , Has umiejętnie buduje głęboko symboliczną, labiryntową przestrzeń i czas prozy Schulza, ewokując barwny świat sztetlu i zapowiadając zbliżającą się Zagładę.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Sanatorium pod Klepsydrą [Scenariusz]
Szkoła ponadpodstawowa
Szkoła ponadpodstawowa

Nagrody

Nagroda Jury w Cannes i nominacja do Złotej Palmy w 1973

Złote Lwy Gdańskie dla najlepszej scenografii w 1974

Wątki z prelekcji

Mityzacja „genialnej epoki” dzieciństwa jako sposób zatrzymania czasu

Podczas prelekcji przybliżymy sylwetkę twórczą i cechy poetyki filmów Wojciecha Hasa oraz nakreślimy okoliczności powstania filmu. Odniesiemy obraz do tematyki opowiadań Schulza, wskazując kierunki adaptacji. Ocenimy wizualną stronę dzieła.

Pojęcia kluczowe

kreacjonizm, surrealizm, oniryzm, mityzacja, sztetl

Projekcje w miastach