Salvador Dalí – w poszukiwaniu nieśmiertelności

tylko w kinie

reż. D. Pujol / Hiszpania / 2018 / dokument/ 110'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

Wizerunek człowieka znajdującego się u szczytu sławy, chcącego zapewnić sobie nieśmiertelność to temat filmu o jednym z najbardziej ekscentrycznych artystów XX wieku, Salvadorze Dalim. Dokument przybliża życie osobiste Dalego, a także światopogląd twórcy poprzez pryzmat jego dzieł.

Film Davida Pujola prezentuje sposoby osiągnięcia przez Salvadora Dalego artystycznej nieśmiertelności za pomocą sztuki i kontrowersyjnej postawy. Dokument prowadzi widza przez  miejsca związane z malarzem, przybliża ważne w jego życiu postacie, kontakty i sytuacje. Pokazuje go nie tylko jako malarza przełamującego granicę pomiędzy jawą a snem, który obdarzył swoje dzieła dziwnymi stworzeniami, łącząc je z trójwymiarową przestrzenią i postaciami typowymi dla klasycyzmu i renesansu. Poznajemy artystę wszechstronnego, kreatywnego, sięgającego do innych dyscyplin sztuki, a także oddziałującego na współczesne formy wypowiedzi artystycznej.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Salvador Dalí – w poszukiwaniu nieśmiertelności [Scenariusz]
Szkoła ponadpodstawowa
Szkoła ponadpodstawowa

Film jako kontekst

Film posłuży jako punkt wyjścia do wskazania poszukiwań twórczych artysty od czasów  surrealizmu do sztuki nowoczesnej, a także jako inspiracja dla uczniów do stworzenia własnej pracy plastycznej, opartej na zastosowaniu modyfikacji realistycznego dzieła plastycznego w celu osiągnięcia efektu nawiązującego do sztuki awangardowej.

Wątki z prelekcji

Malarstwo

Jak poszczególne okresy twórczości Salvadora Dalego ukształtowały tematykę dzieł artysty? Na czym polega związek artysty z surrealizmem? Z jakimi dziedzinami twórczości artystycznej związany był Salvador Dali? Na jakie dziedziny aktywności artystycznej wpłynęło malarstwo surrealistyczne? Na czym ten związek polega?

Pojęcia kluczowe

Salvador Dali, surrealizm, nadrealizm, malarstwo, techniki malarskie, pracownia, atelier, muza, inspiracje artystyczne, awangarda, Rene Magritte, film, fotografia, plakat, grafika użytkowa, reklama

Powiązanie z podstawą programową

PLASTYKA:

Uczeń:

  • rozróżnia poszczególne dyscypliny sztuki, wskazuje formy wypowiedzi artystycznej, które wymykają się tradycyjnej klasyfikacji (w tym: akcjonizm, instalacja, sztuka mediów);
  • rozumie, że sztuka powstaje w kontekście innych dziedzin kultury, a także historii, filozofii, religii
  • przybliża twórczość artystów różnych dziedzin sztuki, w szczególności plastycznych;
  • interpretuje i odczytuje wybrane dzieła sztuki w kontekście epoki;
  • wymienia najistotniejsze kierunki współczesnych awangard artystycznych ((…) pop-art, (…), neofiguracja, (…)), łączy je z postaciami wybitnych twórców;
  • podejmuje działania twórcze w oparciu o środki wyrazu charakterystyczne dla wybranych form wypowiedzi sztuki II poł. XX wieku;
  • wymienia obszary, w których multimedia mają zastosowanie (sztuka, reklama, edukacja, rozrywka);
  • rozumie, że współczesna działalność twórcza pozwala na wykorzystanie różnorodnych technik i narzędzi medialnych.